Premisset for mye av dagens databaserte markedsføring er at forbrukeren bruker så å si all sin tid på utsiden av domener du som merkevare kontrollerer. Det er på disse eksterne sidene at data samles, kontrolleres og tilbys – og det er også her man må bygge tilstedeværelse for å sikre effekt av markedskommunikasjon. 

Get off cookies, before they crumble

Adferdsdata samlet inn ved hjelp av cookie-teknologi (informasjonskapsler) vil fremover få kraftig redusert tilgjengelighet og verdi. Dette grunnet økte begrensninger gjennom kommende reguleringer, men også økt silobygging blant de største medie-/teknologi-tilbyderne. Google annonserte blant annet nylig at de faser ut tredjeparts-cookies allerede i løpet av 2022.  Dette betyr at vi i nærmeste fremtid ikke lenger vil kunne stole på utvalget av data som er tilgjengelig gjennom tredjeparts-cookies.

Differensier deg

Når vi i tillegg vet at norske annonsører til sammen bruker nærmere 6 milliarder markedsføringskroner på ulike digitale plattformer, skjønner man at konkurransen om forbrukernes oppmerksomheten er tøff.  Og siden alle kjøper på samme datagrunnlag (som snart forsvinner), gjennom samme teknologi, gjør også det noe med konkurransesituasjonen.

Hva blir da din merkevares viktigste konkurransefordel for å skape vekst? Det er faktisk dine egne kundedata, med all den innsikten som medfølger!

Kundedata – foren eder

Egne kundedata har et uforløst vekstpotensiale blant norske annonsører, men det finnes ofte noen organisatoriske utfordringer som må løses: Mange ulike typer teknologier som alle prøver å finne ut hvem en person er. De ulike teknologiene samler data, bygger segmenter, målretter innhold og automatiserer handlinger – men de gjør det enkeltvis og hver for seg. Alt fra CRM-systemer, BI-plattformer, ehandels-løsninger og ERP-systemer som sitter på hver sin sannhet om kundene dine, men slettes ikke snakker sammen.

Hva er løsningen?

Vi trenger en teknologi som kan skape et enhetlig bilde av forbrukeren med merkevarens egne kundedata som basis, men som så kan utvides og kobles med andre datakilder for å nå ut til mange nok potensielle kunder. En slik stabil kunde-ID vil bidra til å skape bedre og mer intelligent aktivering på tvers av alle kanaler, både egne og betalte.

Det er her kundedata-plattformer kommer inn i bildet: Kundedataplattformer (CDP-er) samler inn og lagrer informasjon relatert til kunder som enhetlige data for å avdekke dypere innsikt og tilrettelegge for raskere og smartere beslutninger.

En slik plattform sikrer at bedrifter kan bygge bro mellom alle typer data på tvers av organisasjonen, gi bedre innsikt, og dermed kunne levere på en kundesentrisk ambisjon. Ved å få et helhetlig syn på kunden, med data du eier, kontrollerer og kan agere raskt på, sikres også en betydelig bedre aktivering på tvers av alle kontaktpunkter.

Å få kontroll over egne kundedata er en viktig kilde for videre vekst, og fremover vil dette bli helt kritisk for å bli mindre avhengige av tredjepartsdata som på et tidspunkt vil forsvinne.

Forfattet av Alexander Rustad,
Director Data, Technology, Analytics & Insight,
Publicis Groupe Norge