På tross av at de fleste annonsører i dag investerer godt over halvparten av sine markedsmidler på digitale plattformer, har man fortsatt ikke vært i stand til å kunne måle hvilken reell dekning en digital kampanje faktisk har levert. 

Når man får en digital kampanjerapport, står det fortsatt at kampanjen nådde ut til 2 millioner cookies på display, 2,5 millioner brukere på YouTube og 2,5 millioner brukere på Facebook. Kampanjen hadde en samlet rekkevidde på 7 millioner...?

Problemet er åpenbart at tallene i rapporten hverken kan sammenlignes eller summeres. 

Publicis løser en bransjeutfordring 

At dekningstallene ikke kan summeres eller sammenlignes i digitale kanaler, på lik linje med TV, radio eller print, er et resultat av at de forskjellige annonseplattformene har ulike måter å telle mennesker på, og at en person dermed blir talt flere ganger fordi plattformene ikke deler data seg imellom. Med andre ord finnes det ikke en bransjestandard for å måle reell dekning i digitale kanaler. 

Til syvende og sist er det annonsøren som blir skadelidende når vi ikke klarer å svare på det tilsynelatende enkle spørsmålet «Hvor mange mennesker så annonsene mine på tvers av digitale kanaler, og hvem var de?».

Når Publicis nå lanserer Digital TRP (Target Rating Point) i det norske markedet er det en løsning på utfordringene bransjen har hatt helt siden starten av den digitale medieøkonomien; hvordan vi kan måle dekning og verifisere målgrupper på tvers av digitale kanaler, og hvordan vi kan vi bruke denne informasjonen for å oppnå optimal dekning og frekvens i pågående og fremtidige aktiviteter. 

Samarbeid med Nielsen ligger til grunn

Digital TRP gir svaret på hvordan kostnadseffektiv dekning kan kjøpes på tvers av kjøpsplattformer. Sentralt i løsningen ligger bransjens mest solide produkt for dekningsverifikasjon – Digital Ad Ratings, eller DAR. DAR leveres av bransjelederen på annonsemåling globalt, Nielsen, som benytter Facebook-data som grunnlag for verifikasjonen. Nielsen DAR tracking er nå også verifisert av alle de største mediehusene i Norge.  

Integrasjon med Publicis CortexTM optimaliserer mediekjøpene effektivt

Mange annonsører opplever digitale mediekjøp som uoversiktlig og vanskelig. Ved å integrere Digital TRP i Publicis Cortex™, vår plattform for håndtering av digitale kampanjer, forenkles de digitale mediekjøpene. Samtidig gjør vi det mulig å optimalisere investeringen underveis i kampanjer. 

I plattformen krysses verifisert dekningsdata fra DAR med kjøpsdata fra kjøpsplattformene daglig. Cortex konsoliderer datapunktene og gjennomfører de nødvendige kalkulasjonene for fortløpende å kunne visualisere dekningen både per kanal og totalt for kampanjen. 

I praksis betyr det at vi nå kan flytte budsjetter underveis i kampanjer til de kanalene og aktivitetene der pengene gir høyest avkastning – også når målet er å maksimere dekning i målgruppen. 

Hva betyr dette for annonsørene?

Med Digital TRP blir det omsider mulig å måle og verifisere både dekning og kostnad per dekningspoeng på tvers av digitale kanaler.

I forlengelsen av det legger vi også til rette for vekst ved å sikre optimal dekning og frekvens i målgruppen.