Forskning viser at personvern på nettet er avgjørende for forbrukere og i høy grad påvirker måten de oppfører seg på nett. Plattformer som vektlegger personvern i alt de foretar seg, gir brukerne muligheten til å utfolde seg fritt i det digitale rom. Det er i denne formen for positive miljøer markedsførere ønsker å bygge varemerker i.

Bryr brukere av sosiale medier seg om personvern? Hvorfor er personvern så viktig for dagens generasjon av sosiale medier-brukere? Hvilken innvirkning har personvernhensyn på brukernes vilje til å dele og være mottakelige for innhold på nettet? Og ikke minst, hva betyr dette for varemerket ditt?

Snap Inc. bestilte nylig en undersøkelse fra bransjeledende KR&I, for å få en bedre forståelse av hva personvern betyr for Generasjon Z og Millenniumsgenerasjonen, og hvordan personvern påvirker atferden deres på nettet. Resultatene bekrefter viktigheten av Snapchats innebygde personvern og menneskefokuserte tilnærming, som legger grunnlaget for funksjoner og produkter som vurderer effekten de har på menneskene som bruker dem, og ivaretar personvernet og sikkerheten til hele fellesskapet.

Forskningen er basert på funn fra 13 519 daglige brukere av sosiale apper i alderen 13–40 år i elleve internasjonale markeder. Av disse var 1104 respondenter fra Norge. Dette var det vi fant ut.

1. Andelen av Generasjon Z og Millenniumsgenerasjonen som bruker kommunikasjonsapper og sosiale medier, er svært opptatt av personvern på nett, men ikke alle av disse er fornøyd med personvernet som tilbys.

Generasjon Z og Millenniumsgenerasjonen er opptatt av personvern, og 80 % av respondentene anser personvern på nett som viktig. Men bare 66 % av respondentene er fornøyde med personvernet de har på nett.[1]

2. I tillegg til sikkerhet har personvern tre klare fordeler for brukere av sosiale apper: Friheten til å være seg selv og uttrykke seg fritt, unngå sosial fordømmelse og færre bekymringer.

I Norge opplever 60 %[1] av respondentene mindre bekymringer og sinnsro som en fordel ved personvern. Respondentene opplever tre hovedfordeler forbundet med personvern – «være seg selv og uttrykke seg fritt», «færre bekymringer» og «unngå sosial fordømmelse». Sammenlignet med de som ikke bruker Snapchat, er det mer sannsynlig at daglige Snapchat-brukere opplever alle tre personvernfordelene. Dette er et positivt miljø og tankesett alle varemerker kan dra nytte av å være en del av.

3. På den andre siden påvirker personvernbekymringer brukernes vilje til å dele ting på nettet. De ønsker at plattformen de engasjerer seg i skal bry seg om og beskytte personvernet deres på nett.

Dette er en reell utfordring for plattformer som ikke er tilstrekkelig opptatt av å ivareta brukernes personvern. 71 % av brukere av sosiale apper anser det som viktig at de sosiale appene / kommunikasjonsappene de engasjerer seg i bryr seg om og beskytter personvernet deres. Og denne holdningen til personvern påvirker i høy grad disse brukernes atferd på nettet.[2] Faktisk svarte hele 53 % av Generasjon Z og Millenniumsgenerasjonen at personvernhensyn påvirker deres vilje til å dele på nettet.[3] Norske brukere av kommunikasjonsapper og sosiale apper svarte at informasjonen de er mest komfortable med å dele er «Personlige interesser» (52 %) og minst komfortable med «Telefonnummer».[4]

Når det kommer til personvern, er flesteparten av norske brukere av kommunikasjons- og sosiale apper mest bekymret for hva som skjer med innholdet de deler, og hvordan denne informasjonen brukes.

 

4. Generasjon Z og Millenniumsgenerasjonen i Norge ønsker mer kontroll over hva de deler og hvem de deler det med. Funksjoner som gir denne kontrollen – og gir brukerens mulighet til å ta styring over eget innhold.

Å få på plass funksjoner som hjelper brukere av kommunikasjonsapper og sosiale apper å gjenvinne kontrollen over egen informasjon er den beste måten å bygge tillit på. «Muligheten til å slette innhold» og «Muligheten til å blokkere bestemte personer» var øverst på listen av funksjoner for brukere av sosiale medier i Norge.

Hva betyr dette for varemerket ditt?

På Snapchat kan alle uttrykke seg fritt, holde kontakten med venner og familie og vise frem kreative sider. Sammenlignet med ikke-snapchattere er det mer sannsynlig at snapchattere foretrekker et personvern som tar hensyn til selvutfoldelse, sosial interaksjon og kreativ frihet uten frykt for sosial fordømmelse. Snapchattere setter pris på apper som gjør det enkelt å kommunisere med venner og dele historier på en leken og kreativ måte – og det er nettopp det Snapchat handler om.

Dette bekrefter at fellesskapet vårt setter pris på at vi vektlegger personvern i alt vi gjør. Og det gjør at vi oppnår målet vårt om la folk uttrykke seg fritt – fordi de har full kontroll over alt de deler. Alt slettes-prinsippet sikrer at minimalt med informasjon samles inn og lagres.

Et trygt digitalt miljø er et sted der brukerne har frihet til å være seg selv, uten å bekymre seg for hvordan innholdet deres deles, eller med hvem. Dette skaper et tillitvekkende og positivt digitalt rom.  Et sted hvor varemerker kan kommunisere med målgruppen på meningsfylte måter med kuratert innhold – uten de negative kommentarene og fordommene som får fritt spillerom i andre sosiale medier. Dette gjør Snapchat til det beste stedet for varemerker å etablere og opprettholde relevant kontakt med kundene deres.

[1] 2022 Global KR&I-undersøkelse bestilt av Snap Inc. Grunnlag: T3B-rapportert; totalt norsk utvalg = 1104; snapchattere = 702; ikke-snapchattere = 402 Q7.

Tenk nå mer spesifikt på personvern på nett. Dette kan være personlig informasjon eller ting du ikke ønsker å dele med andre på nettet. På en skala fra 1–7… Q8. Vurder hvor fornøyd du er med dagens nivå av personvern på nett på en skala fra 1–7, der 7 betyr «Jeg er veldig fornøyd» og 1 betyr «Jeg er veldig misfornøyd»…

[2] 2022 Global KR&I-undersøkelse bestilt av Snap Inc. *Darhl M. Pedersen, Psychological Functions of Privacy, Journal of Environmental Psychology, Volume 17, Issue 2, 1997

**Eksplorativ faktoranalyse ble brukt til å bestemme statistisk hvilke svaralternativer som var mest relatert til hverandre for å frembringe tre fordeler med personvern i underskalaer.

Q10. Personvern kan gi en rekke fordeler, på så mange forskjellige måter (fra å være uforstyrret, til å føle seg anonym i en folkemengde eller på et nettsted, til å holde tanker og følelser for deg selv …; Grunnlag: T3B-rapportert; mest nevnt; totalt norsk utvalg = 1104

[3] Global KR&I-undersøkelse bestilt av Snap Inc. Grunnlag: T3B-rapportert: totalt norsk utvalg = 1104; snapchattere = 702; ikke-snapchattere = 402

Q11. Hvor viktig er det at de sosiale appene / kommunikasjonsappene du bruker, gjør følgende?

[4] 2022 Global KR&I-undersøkelse bestilt av Snap Inc. Grunnlag: T3B-rapportert; totalt norsk utvalg = 1104; snapchattere = 702; ikke-snapchattere = 402

Q13. Hvor mye påvirker personvern- og datasikkerhetsbekymringer din vilje til å dele på sosiale apper / kommunikasjonsapper?

[5] 2022 Global KR&I-undersøkelse bestilt av Snap Inc. Grunnlag: T3B-rapportert; totalt norsk utvalg = 1104; snapchattere = 702; ikke-snapchattere = 402 Q14R7. Hva synes du om å dele følgende typer informasjon på sosiale apper / kommunikasjonsapper?

[6] Det totale norske utvalget var 1104 daglige brukere av sosiale apper i alderen 13–14 år. Undersøkelsen er basert på svar fra 702 daglig brukere av Snapchat og 402 ikke-Snapchat-brukere i hvert marked. Rekrutteringen i hvert marked ble balansert med tanke på nasjonal representasjon. Foreldres samtykke ble hentet inn for mindreårige mellom 13–17 år før deltakelsen i undersøkelsen.