For å lykkes som markedssjef er det viktig å kontinuerlig sondere landskapet for muligheter. Det er avgjørende å integrere de teknologiske verktøyene som finnes – slik at både du og kunden opplever en mest mulig sømløs kundereise.

Av Kristoffer Kalbekken, Head of Nordic Customer Intelligence Practice i SAS Institute


Hovedmålet for de aller fleste markedssjefer er å bedre bedriftens forretningsmessige resultater. Den teknologiske utviklingen har sørget for at man nå har tilgang til verktøy som gjør det mulig å skape bedre og mer overbevisende resultater. For å lykkes med digital markedsføring er det viktig at man tar et skritt tilbake og omstiller sitt tankesett.


Forbrukerne handler ofte med hastigheten av et museklikk, og det er helt avgjørende at bedrifter reagerer, responderer og tilpasser seg deretter. 


Fra strategisk planlegging til smidig tilpassingsstrategi

  • Tenk nytt. Man må bryte ned siloene både innvendig og utvendig. Det «innvendige» aspektet handler om bedre samarbeid. «Utvendig» dreier seg om å lytte bedre til kunden, både via data og testing. Ved å lytte til kundene via kundeservice og sosiale medier kan man forme bedriftens tilbud etter kundens behov. 

  • Test effekten. Test kampanjene for å se om de har ønsket effekt. Hvis ikke, gjør nødvendige tilpasninger. 

  • Start i det små. Test for eksempel et mikrosegment av kundene, eller en undergruppe av tjenestene dine opp mot ulike tilbud. Når du har optimalisert markedsføringen under mindre forhold kan du skalere det opp. Dette reduserer bedriftens kostnader, og du skaper grunnlag for utvidet læring uten å måtte ta for stor risiko.


Fra merkevarekampanjer til teknologiplattformer
 
Markedssjefer må implementere merkevareideer og verdier som del av teknologiplattformene. Dette handler i hovedsak om bedriftens ansikt ut mot kunder og partnere:

  • Velg teknologi på tvers av alle kundeberøringspunkter. Den moderne markedssjefen må synkronisere datastyring, analyseverktøy og operasjoner. Det krever at man samarbeider med IT-sjefen og integrerer CRM-systemer med andre hjelpemidler, og samler inn alle tilgjengelige kundedata. Kunden opplever en enhetlig virksomhet, og virksomheten får med dette et samlet bilde av kunden. Hvis alle deler av organisasjonen forstår og benytter kundeinteraksjonsdata, kan også virksomheten innrette seg etter den digitale kundereisen og skape en mer gjennomgående helhetlig opplevelse for kundene.

  • Benytt sanntidsmålinger, analyser og tilbakemeldinger. Det å kombinere analyseverktøy og ytelsesdata i én og samme plattform gjør det mulig for markedsførere å hurtig gjennomføre justeringer og forbedre effekten i sanntid. Plattformen bør integrere inngående og utgående markedsføring, selvbetjeningsnettsider, interaktiv stemmerespons og mobilapper, for å nevne noe. Dette samtidig som de tilgjengeliggjør automatiseringsverktøy til både kontaktsentre og salgsavdelingen.


Internet of Things (IoT) gir flere muligheter og enestående innsikt i kundenes atferd som kan benyttes til relevant budskap og aktiviteter, og skape økt inntekt og kundetilfredshet. 

Les mer om mulighetene og utfordringene IoT gir deg som markedsfører.