- Vi ser at den største effekten er innen kundeservice og operasjonell effektivitet. Her er det du må vite om tingenes internett.
Av Kåre Nygård, administrerende direktør, SAS Institute


Dagens teknologi gir enorme muligheter, og den digitale økonomien vokser raskt. For å lykkes må du ikke bare henge med, du må også være villig til å teste ut noe nytt.


Frem til nå har tingenes internett, eller Internet of Things (IoT), vært relativt nytt og uprøvd. Flere selskaper er likevel i gang med å integrere dette som en del av sin forretning. SAS Institute har snakket med 75 av disse selskapene, for å bli kjent med deres erfaringer.


En sensor i potteplanten som varsler deg når det er behov for en skvett vann, er et av de klassiske og banale IoT-eksemplene. Vår undersøkelse viser at IoT-teknologien blir brukt over et bredt spekter av bransjer, fra å forbedre folks handleopplevelse til bruk i helsevesenet. IoT blir også brukt til å forbedre prosesser, for eksempel ved auto-diagnostikk, sporing av eiendeler og teknologi i kjøretøy. En grønn og frodig potteplante er vel og bra, men det er når vi snakker om smarte tilkoblede biler, byer og fabrikker at det skapes verdi.

Tingenes internett


Hos selskapene vi har snakket med er motivasjonen for IoT-prosjektene at de vil ligge i tet. Den største effekten de nevner er bedre kundeservice og økt operasjonell effektivitet. Av utfordringer nevnes dagens kultur, sanntidsanalyse av data og datasikkerhet. God forvaltning av data og et kulturskifte er ifølge disse selskapene nødvendig for å utnytte verdien av IoT. Samtidig må datasikkerheten ivaretas, og kundene være komfortable med måten deres data blir brukt.


De vi har snakket med anbefaler å start smått, og skalere opp når man ser behov og mulighet for det. Ved å demonstrere «quick wins», er det dessuten lettere å få med seg resten av virksomheten.


SAS Institutes samtaler med disse selskapene viser at det krever investering i både lederskap og tid for å lykkes med IoT. Men det vil være verdt det; mange mener IoT vil forandre verden slik som vi kjenner den. Skal man lykkes i markedet i årene som kommer, bør man raskest mulig utrede mulighetene som IoT gir.


Hvis du vil vite mer om Tingenes Internett så kan du laste ned vår rapport her.