Det er sent på kvelden 9. november 2023, på Hotel Continental.

Det offisielle programmet for Byrådagen 2023 er overstått, og «årets byrå» i seks kategorier har vært på scenen og mottatt sine priser. Nå har de forlatt festsalen og dratt ut på by’n, hvor de skal feire med bransjekollegaer til langt ut i de små timer.

Mens oppryddingen ennå pågår, tar arrangementsteamet i Kampanjes Event-virksomhet seg en pustepause i et hjørne for å unne seg et lite tilbakeblikk. Det har vært et godt år for en tradisjon som begynte med undersøkelsen «Byråprofil» helt tilbake på 1970-tallet, og som de har utviklet mye siden 2012, alt for å skape møteplasser, bidra til nettverksbygging og gi faglig påfyll til en bransje med en ekstrem endringstakt.

Etter en kjapp opptelling slår teamet fast at også de kan ha grunn til en liten feiring selv: Gjennom 2023 arrangerte de 23 kurs og konferanser som til sammen har samlet nær 3000 deltagere fra tusen forskjellige bedrifter. Det meste har vært utsolgt, og jevnt over har alt av tilbakemeldinger og score fra deltagerne vært veldig gode. Det motiverer veldig for videre innsats!

Se de kommende arrangementene til Kampanje Event her.

Viktig å satse på kvalitet

Når vi spoler frem til mars 2024, er Kampanje allerede godt i gang med de rundt 20 arrangementene  som er planlagt for året. Blant dem finner vi etablerte arrangementer som Merkevaredagen, Media Business, Kundeopplevelsesdagen og Content Marketing-dagen, men også nye tilbud med fokus på merkevarer, sosiale medier og merkevarebygging.

– Vi har vært veldig bevisste, særlig de ti siste årene, på å utvikle arrangementer som treffer tidsånden og samtidig favner over mest mulig av de ulike ekspertiseområdene i bedriftene som driver i de bransjene Kampanje dekker. Samtidig tror jeg ikke at arrangementene våre hadde truffet så godt som de gjør hvis vi ikke hadde vært så opptatt av å levere kvalitet i alle ledd, sier Nina Gade Tenvik, kommersiell sjef og forretningsutvikler i Kampanje.

Den kvaliteten gir seg til kjenne i alt fra talere, kurs- og foredragsholdere til hoteller og pausemat, samt i hvilke temaer de ulike arrangementene tar for seg og hvordan de går til verks.

– Våre arrangementer kan være store konferanser, mindre kurs, spesialtilpassede masterclasser eller andre typer arrangementer – alt etter hva som gir deltagerne mest mulig effekt og utbytte av sin deltagelse. Og siden vi gjør tilfredshetsmålinger etter hvert arrangement, vet vi at vi treffer godt med dette, sier hun.

Utvikler tilbudet

En medvirkende årsak til denne treffsikkerheten, er at Kampanje jobber sammen med etablerte aktører som bidrar med innspill til nye temaer basert på sin kjennskap til utviklingen i bransjen. Kampanjes «sweet spot» har vist seg å ligge i skjæringspunktet mellom marketing, kommunikasjon og teknologi, og de har de siste årene kunnet jobbe med flere ulike miljøer som har kontaktet dem for interessante samarbeid og initiativer til kunnskapsdeling og kompetanseheving i bransjen .

Tenvik sier derfor at hun og Kampanje alltid er åpne for diskusjoner med aktører som har gode ideer til innhold, tematikk, konsepter eller foredragsholdere.

– Vi har et godt rykte for våre events, og Kampanje.com er også en veldig god kanal for å vekke publikums nysgjerrighet for kommende arrangementer. Gjennom pandemien ble vi gode på digitale produksjoner, og de har fremdeles sine fortrinn i bestemte sammenhenger. Men det er naturligvis ikke til å legge skjul på at publikum var veldig fornøyd med at de aller fleste arrangementene våre i fjor var tilbake i fysisk form, sier hun.

Spennende meningsutvekslinger

– Kampanje har en egen evne til å velge kurs- og foredragsholdere som er kompetente og tidsaktuelle, og dermed klarer de alltid å kaste nytt lys over de spørsmålene som medie- og kommunikasjonsbransjen til enhver tid er mest opptatt av, sier futurist, teknologioptimist og siviløkonom Eirik Norman Hansen.

Han kjenner bransjen godt selv etter blant annet å ha drevet to byråer og vært en del av toppledelsen i et av Nordens største digitalbyrå – i tillegg til at han ble kåret til "årets foredragsholder" i 2018. Han er moderator på flere av Kampanjes eventer, og det er en oppgave han trives veldig godt med.

– Det er alltid en fornøyelse å stå på scenen ved disse arrangementene. Foredragsholderne er én ting, men deltagerne er også i en klasse for seg. Når også pausene blir en arena for stimulerende diskusjoner og spennende meningsutvekslinger, burde det være helt klart at Kampanje lykkes godt med å tiltrekke seg de beste folkene, sier han.

BRANSJEVETERAN:

– Det er alltid en fornøyelse å stå på scenen på Kampanjes arrangementer. Foredragsholderne er én ting, men deltagerne er også i en klasse for seg, sier Eirik Norman Hansen.