- Det begynte med Elkjøps Green Weekend-kampanje, som vi mente var et ganske grovt eksempel på grønnvasking, sier Ida Hatlebrekke (Looping), om hvorfor hun sammen med forfatter Petter Gulli og Silje Bareksten fra 3 Norske tok initiativet til å samle norsk næringsliv rundt en plakat mot fenomenet grønnvasking.

Grønnvasking innebærer i korte trekk at bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette.

Etter at de tre utfordret næringslivet i Finansavisen, fikk de med seg organisasjonen Skift - Næringslivets klimaledere i arbeidet.

- Grønnvasking er et kjempeproblem, og kanskje en av de viktigste grunnene til at norske forbrukere er forvirret rundt bærekraftsbegrepet, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

LANSERT PLAKAT MOT GRØNNVASKING: Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, kan vise til at over 70 norske bedrifter allerede har tilsluttet seg plakaten.

Plakaten har blitt til gjennom samarbeid med flere andre miljøorganisasjoner som Miljøstiftelsen Zero, WWF og Framtiden i våre hender. Forbrukertilsynet, tilsynsmyndigheten som verner forbrukerne mot ulovlig markedsføring, har også gitt innspill til innholdet. 

Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål. Etter denne definisjon driver man altså med grønnvasking dersom man for eksempel utad påstår at man er opptatt av mangfold, men ikke gjør noen faktiske grep med dette i virksomheten.  

– Målet har hele tiden vært å få en spiss og tydelig plakat, som er et godt redskap for bedrifter som vil unngå grønnvasking. Vi håper på å kunne få en bred oppslutning her, sier Petter Gulli, som har ført plakaten i pennen. Han driver 12YEARS, et selskap som har spesialisert seg på bærekraft, merkevarebygging og kommunikasjon. 

Ønsker du å lære mer om grønnvasking og markedsføring i bærekraftens tid? Da bør du delta på masterclass med Petter Gulli 27. oktober på Grand Hotel!

Gulli har hatt flere foredrag og kurs den siste tiden, og har fått toppkarakter på alt han har gjort. Dette bunner nok i hans enorme engasjement, hans dype kunnskap og unike formidlingsevne.

I løpet av dagen vil du blant annet få høre mer om dette:

 • Hvordan kan merkevarer og bedrifter være en del av løsningen og ikke bare problemet?
 • Hvorfor må bærekraft være en del av merkevaren og ikke bare kommunikasjonen?
 • Hva er det egentlig forbrukerne vil ha, og er de villige til å betale?
 • Hvilke budskap passer best til hvilke målgrupper?
 • Hvorfor trenger vi relevansanalyser i tillegg til vesentlighetsanalyser?
 • Hvordan snakker vi om bærekraft uten å bli tatt for grønnvasking?
 • Hvorfor er bærekraft det siste ordet du bør bruke når du snakker om bærekraft?
 • Hva kan vi lære av de nye og de beste på området?


Les mer om kurset og meld deg på her!


NB! Vi følger til enhver tid de gjeldende regler og bestemmelser fra myndighetene, og endringer kan dermed forekomme. Her er noen av tiltakene vi gjør:

 • Salen som vanligvis tar 290 deltakere, vil maksimalt fylles opp med 50 deltakere.
 • Vi har lengre pauser enn vanlig for å sikre at alle kommer seg trygt inn og ut av lokalet.
 • Antibac etc. blir utplassert rundt i lokalet.