- Det begynte med Elkjøps Green Weekend-kampanje, som vi mente var et ganske grovt eksempel på grønnvasking, sier Ida Hatlebrekke (Looping), om hvorfor hun sammen med forfatter Petter Gulli og Silje Bareksten fra 3 Norske tok initiativet til å samle norsk næringsliv rundt en plakat mot fenomenet grønnvasking.

Grønnvasking innebærer i korte trekk at bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette.

Etter at de tre utfordret næringslivet i Finansavisen, fikk de med seg organisasjonen Skift - Næringslivets klimaledere i arbeidet.

- Grønnvasking er et kjempeproblem, og kanskje en av de viktigste grunnene til at norske forbrukere er forvirret rundt bærekraftsbegrepet, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

LANSERT PLAKAT MOT GRØNNVASKING: Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, kan vise til at over 70 norske bedrifter allerede har tilsluttet seg plakaten.

Plakaten har blitt til gjennom samarbeid med flere andre miljøorganisasjoner som Miljøstiftelsen Zero, WWF og Framtiden i våre hender. Forbrukertilsynet, tilsynsmyndigheten som verner forbrukerne mot ulovlig markedsføring, har også gitt innspill til innholdet. 

Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål. Etter denne definisjon driver man altså med grønnvasking dersom man for eksempel utad påstår at man er opptatt av mangfold, men ikke gjør noen faktiske grep med dette i virksomheten.  

– Målet har hele tiden vært å få en spiss og tydelig plakat, som er et godt redskap for bedrifter som vil unngå grønnvasking. Vi håper på å kunne få en bred oppslutning her, sier Petter Gulli, som har ført plakaten i pennen. Han driver 12YEARS, et selskap som har spesialisert seg på bærekraft, merkevarebygging og kommunikasjon. 

Ønsker du å lære mer om grønnvasking og markedsføring i bærekraftens tid? Da kan du kjøpe tilgang til den digitale masterclassen "Bærekraft i merkevarebygging og markedsføring" i vårt digitale akademi.

Gulli har hatt flere digitale foredrag og kurs den siste tiden, og har fått toppkarakter på alt han har gjort. Dette bunner nok i hans enorme engasjement, hans dype kunnskap og unike formidlingsevne.

På kurset vil du blant annet lære: 

  • Hvorfor alle som jobber med merkevarebygging og markedsføring må forstå og forholde seg til bærekraft, sirkulærøkonomi, klimaavtrykk og etisk handel. 
  • Hvorfor bærekraft og samfunnsansvar aldri starter med kommuniksasjon og markedsføring.
  • Hvorfor bærekraft må være en viktig del av merkevareplattformen i 2020.
  • Hva norske forbrukere mener om bærekraft og klima, og hva de forventer av merkevarer, bedrifter og organisasjoner.
  • Hvordan du skaper konkurransefortrinn ut av bærekraft.
  • Hvordan du unngår grønnvasking og andre åpenbare mageplask.
  • Hvordan du kommuniserer bærekraft på en relevant og troverdig måte.
  • Relevante norske cases + noen spennende utenlandske.


Les mer om masterclassen her!