Årets konferanse «Media Business 2020-2024 – The Perfect Storm» vil imidlertid ikke finne sted på Hotel Continental, men på en skjerm nær deg og den vil være både digital og fleksibel på tid. Sett av to timer når som helst på dagen 18. november og få med deg årets viktigste konferanse for medie- og kommunikasjonsindustrien!

Konferansen vil naturlig nok handle om hvordan koronakrisen rammer den norske medie- og underholdningsindustrien og hvilke nye trender og brukervaner vi ser som en følge av en de verdens verste pandemier noensinne.

- Covid-19 har fremskyndet endringer i brukernes vaner og medført digitale endringer som ellers først ville ha kommet lenger frem i tid. Det har skjedd mange endringer på mye kortere tid enn hva som er tilfelle i en normalsituasjon, sier partner i PwC, Eivind Nilsen til Kampanje.

Ekstra stor spenning er det knyttet til årets store og reviderte Outlook-rapport fra PwC, «Pulling the future forward: The entertainment and media industry reconfigures amid recovery».

- Medier- og underholdningsbransjen arbeider intensivt med å møte disse endringene. Samtidig er de selv midt i en situasjon hvor de må håndtere egne utfordringer knyttet til Covid-19, og så snart som mulig må gjenopprette egen virksomhet i lys av utfordringene de har hatt, sier Nilsen.

Til å kommentere utsiktene og prognosene har vi hentet inn et sterkt panel bestående av tre finansdirektører fra Blommenholm IndustrierOmnicom Media Group og Aller Media som også vil gi et lite innblikk i finansdirektørens rolle i et selskap og ikke minst fortelle om hvordan det blir å legge et budsjett på en tid der ingenting lenger er normalt!

I sendingen vil du også møte flere av Nordens ledende selskaper og konsernsjefer som for eksempel Egmonts Steffen Kragh som vil snakke om hvordan Covid-19 har truffet det multinasjonale mediekonsernet og hvilke trender han har sett forsterke seg gjennom krisen. Historien så langt fra mediekonsernene under koronakrisen har vært en tosidig fortelling om et krevende reklamemarked, men samtidig voldsom økning trafikk og seing. En korona-trend har definitivt vært:

Økt mediekonsum - aldri har mediebruken endret seg så dramatisk og ingen nyhetshendelse har noensinne påvirket mediebruken i Norge over så lang tid som koronapandemien.

«Media Business»-konferansen vil som tidligere år også rette seg ikke bare mot medie- og underholdningsindustrien, men også alle som jobber med kommunikasjon, markedsføring og merkevarebygging. Konferansen åpner seg også opp mot bransjer som jobber med og inn mot medieindustrien det være seg juss, bank og finans og det offentlige.

I årets konferanse vil du som seer også få nødvendig og viktig påfyll om andre trender som har blitt forsterket av krisen som for eksempel:

Økt digitalisering – Teams, Zoom, Smittestopp og bestillings-appen Ordr.no er noen av de nye digitale tjenestene som vi har lært oss å kjenne under koronapandemien. Vil de fortsatt leve når vi kommer tilbake til en form for normal?

Økt netthandel – Krisen har også bidratt til at vi stadig sjeldnere går i den fysiske butikken og handler desto mer på nett. Bransjeorganisasjonen Virke tror netthandelen her i landet kan komme opp i over 60 milliarder kroner i år, noe som utgjør en økning på 25 prosent.

Legger vi til Amazons Norden-lansering på toppen av koronakrisen får vi det mange vil kalle «en perfekt storm», der resultatet blir at stadig mer av økonomien flytter seg over på digitale plattformer. Men kommer det til å nytte for norske selskaper og slåss mot Amazon? Kommer nettgiganten til Norge og hvor store blir Amazon når de først bestemmer seg for å gå inn i et nytt marked?

Vi får besøk av Boston Consulting Group til å svare på disse spørsmålene samtidig som tidligere Kapital- og Financial Times-journalist og Memo-redaktør og i dag gründer og næringslivskvinne, Kristine Moody, til å fortelle hvordan hun har brukt Amazon-plattformen til å bygge opp en millionbutikk.

Det er niende året på rad Kampanje.com arrangerer denne konferansen som diskuterer og belyser de viktigste trendene i medie- og kommunikasjonsindustrien og utfordringer norske medieselskaper, merkevarer og annonsører møter.

Les mer om Media Business 2020-2024 her!