Selv om dette ikke er noen fasit på suksess, så er det gjerne slik at når priser og utmerkelser deles ut så er det i hovedsak forbrukermarkedsførerne som stikker av med prisene.

– Selv om de fortjener den hederen de kan få, så møter de ikke god nok konkurranse fra B2B-markedssjefene. Over halvparten av de beste utøverne møtte aldri opp på startstreken, sier Erik Eskedal, markedsdirektør i Convene Group.

På Kampanjes årlige kåring av årets markedssjef er det kun 10-15 prosent av de nominerte som hører hjemme i en B2B-verden. Dette til tross for at B2B utgjør brorparten av norsk økonomi, og fire av de fem største bransjene i landet.

– Årsakene er mange. På den ene siden så har ikke B2B de samme ressursene til markedsføring som sine venner i B2C. Dessuten er det langt mer krevende å vise til direkte påvirkning fra markedsføring i en B2B-verden der beslutninger tar tid, prosesser er lange, og suksessen tilskrives godt samarbeid mellom salg og marked, sier Cecilie Fensholt, som er Group CMO i Amesto-konsernet.

– Jeg kjenner mange B2B-markedssjefer som burde vært nominert og som hadde gjort det svært godt i kåringen Årets markedssjef, sier bransjeveteranen Alf Bendixsen.

Bli med på B2B-arbeidsmøte

Det er flere hypoteser til hvorfor det er så komplisert å synliggjøre verdiene som B2B-markedssjefen skaper.

– Dessverre bidrar dette til at markedsføring er underfinansiert i B2B. Det mangler ofte kunnskap i norske ledergrupper om viktigheten av å vinne mentale markedsandeler for å skape vekst, sier markedsdirektør Hilde Kallevig i Hydro.

For å løfte viktigheten av god markedsføring høyere på agendaen, inviteres nå til en B2B-dugnad. Dette i form av en workshop på Økern i Oslo 4. september.

Her skal markedssjefer sammen finne oppskriften på:

  • Hva som kjennetegner fremragende B2B-markedsføring?
  • Hva som er gode resultater innenfor B2B-markedsføring?
  • Dele erfaringer og kanskje finne en felles oppskrift på den mest effektive B2B-markedskommunikasjonen?
  • Hvordan sikre at flere B2B-markedssjefer får den anerkjennelsen de fortjener?


Skal få flere B2B-nominasjoner til årets markedssjef

De som har tatt initiativ til samlingen er Erik Eskedal, Cecilie Fensholt, Cathrine Golf, Hilde Kallevig og Mona Mikaelsen, sammen konsulentene Alf Bendixen og Andreas Thue, og Nina Gade Tenvik fra Kampanje.

– Innsikten vi kommer frem til skal vi dele med alle som ønsker, og vi presenterer det først på Kampanjes B2B dag 25. september, sier Mona Mikaelsen, markedsdirektør i Xledger.

– Selv om dette ikke er et mål med denne samlingen hadde det vært gøy om vi kunne hevet antall nominerte B2B-markedssjefer neste år til 25 prosent, og deretter gradvis til godt over halvparten, sier Nina Gade Tenvik. Hun jobber til daglig i Kampanje og er med i juryen på Årets markedssjef-kåringen.

Les mer og meld deg på dugnaden her: Bli med på workshop: Hva er god B2B-markedsføring?