Merkevaredagen 2024 setter søkelyset på hvordan norske merkevarer leder an på den globale arenaen når det kommer til bærekraft og innovasjon. Konferansen som finner sted 7. mars på Grand Hotel, blir en smeltedigel for nytenkning og strategisk innsikt, med et program som spenner over alt fra psykodynamikk i markedsføring til juridiske aspekter ved bruk av kunstig intelligens.

Bli inspirert av ledende eksperter som deler innsikt fra verdenskjente institusjoner og suksesshistorier fra norske merkevarer. Denne dagen vil utruste markedsførere og merkevarebyggere med kunnskapen og verktøyene for å navigere fremtidens landskap.

Innovasjonens frontløpere

Michael Olenick fra INSEAD vil i sitt innlegg "Innovasjon i Skandinavia" vise hvordan Skandinavia, og Norge spesielt, har blitt et eksempel for resten av verden. Med casestudier som "Krohn Power Suits" og Zirq Solutions, avdekker han hvordan disse merkevarene har kombinert innovativ tenkning og strategisk merkevarebygging med tverrfaglig samarbeid for å skape robuste merker med global appell. Dette er en unik mulighet til å se hvordan norsk innovasjon har etablert seg på den internasjonale arenaen og hvordan du kan anvende disse lærdommene i ditt eget virke. 

Olenicks presentasjon kulminerer i en paneldiskusjon på scenen med Anita Krohn Traaseth fra Krohn Suits og Thomas Mørch fra Zirq Solutions, hvor de vil dykke dypere inn i de praktiske anvendelsene av innovasjon i norsk næringsliv.

Psykodynamikkens rolle i markedsføring

Italienske Alessandro Marri tar psykodynamikk i markedsføring til et nytt nivå, og demonstrerer hvordan en dyp forståelse av kundens ubevisste kan forvandle markedsføringsstrategier og skape dypere forbindelser mellom merkevarer og deres publikum.

Marri, med sin omfattende bakgrunn og erfaring, vil gi deltakerne unike verktøy for å avdekke og møte målgruppens dypeste behov.

Norsk innovasjon og eksport

Videre vil Merkevaredagen by på et unikt perspektiv på norsk innovasjon og eksport. Anne Marie Brady fra Innovasjon Norge vil ta oss med gjennom det nasjonale merkevareprogrammet «Hele Norge eksporterer», og det nylig lanserte opphavsmerket «Made in Norway».

Dette initiativet er avgjørende for norske bedrifter som ønsker å konkurrere internasjonalt og bygge sterke merkevarer ved å utnytte verdien av norsk opphav.

Unike bedriftshistorier

Anne Gro Gulla og Kathrine Mo, partnere i Ascension, vil tilføre konferansen en fascinerende historie om hvordan de brukte sin omfattende erfaring fra noen av verdens største selskaper til å bygge et unikt whiskydestilleri på Fedje, eid av 750 kvinner.

Gjennom Ascension har både Anne Gro og Kathrine vist at de ikke bare har teoretisk kunnskap, men også praktisk erfaring med å anvende den for å skape konkrete resultater. Deres innsikt i hvordan tydelig posisjonering og historiefortelling kan drive ikke bare kundetiltrekning, men også kapitalinnsamling, vil være uvurderlig for alle som søker å forstå den fulle bredden av merkevarebyggingens makt.

Forbrukeratferdens psykologi

Lars Erling Olsen bringer en unik blanding av teoretisk dybde og praktisk innsikt til Merkevaredagen. Som professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI, er Olsen ikke bare anerkjent for sitt bidrag til norsk og internasjonal forskning; hans arbeid har også satt sitt preg på praksis gjennom rådgivning og foredrag for ledende merkevareselskaper. Hans innflytelse strekker seg videre til offentligheten gjennom podcasten "Professoren & Praktikern", hvor han deler sin innsikt med over 150.000 nedlastninger i 80 episoder i skrivende stund. 

I foredraget "Vanens makt" vil Olsen utforske vanens rolle i forbrukeratferd og dens dype innflytelse på markedsføringsstrategier. Med innsikt hentet fra både Pavlovs tidlige eksperimenter og Kahnemans moderne teorier, avdekker han hvordan merkevarer kan bli en integrert del av kundenes daglige rutiner, og hvordan selv etablerte vaner kan endres gjennom målrettet merkevarestrategi. Olsens foredrag gir ikke bare en forståelse av vanens psykologi, men også praktiske strategier for å integrere nye merkevarer i kundenes liv.

Merkevarebygging med ekte innsikt

Camilla Forberg bringer til bordet en imponerende bakgrunn som merkevare- og markedsdirektør i Telia, og med erfaring fra roller i Get, DNB, Tine, og SAS. Hennes foredrag "25 års erfaring med merkevarebygging – dette har jeg lært" lover å være en gullgruve av praktiske råd og ekte innsikt.

Forberg, kjent for sin evne til å transformere ansatte til merkevareambassadører, vil dele hvordan merkevarebygging kan være en nøkkel til bærekraftig suksess og hvordan det kan drive en virksomhet fremover i en stadig mer konkurransepreget verden.

Jus og innovasjon i skjæringspunktet

Advokat Vebjørn Søndersrød representerer en essensiell brikke i puslespillet som utgjør moderne markedsføring – nemlig skjæringspunktet mellom juss og innovasjon. Med en karriere som advokat spesialisert i markedsføringsrett, personvern og immaterialrett, har han etablert seg som en autoritet innen feltet. Som foredragsholder er Vebjørn kjent for å kunne destillere komplekse juridiske konsepter til klare, handlingsorienterte innsikter.

Hans tilstedeværelse på Merkevaredagen 2024 er spesielt relevant i en tid hvor kunstig intelligens blir stadig mer integrert i markedsføringen og hvor selskaper står overfor stadig nye juridiske utfordringer og muligheter. Vebjørns foredrag vil ikke bare belyse hva fremtidens markedsførere må være oppmerksomme på i møte med juridiske rammer, men vil også tilby strategiske råd for å utnytte teknologiens potensiale på en ansvarlig og effektiv måte.

Bli med på årets viktigste konferanse om merkevarebygging

Merkevaredagen 2024 blir en sjelden anledning til å dykke ned i erfaringsbaserte lærdommer fra noen av de mest innflytelsesrike lederne i norsk merkevarebygging og markedsføring. Med denne samlingen av foredragsholdere, vil hver deltaker kunne ta med seg verdifulle innsikter og strategier som kan implementeres direkte i sin egen virksomhet, uavhengig av hvor de befinner seg på merkevarebyggingsreisen.

Les mer om Merkevaredagen 2024 her!