Influencer marketing er en kanal som vokser raskt i volum og ligger nå på ca. 350 millioner kroner i året. Det er altså ikke småpenger vi snakker om. Flere av influencerne selv har årslønner i mange millioners klassen. Med dette fører det både et samfunnsmessige ansvar ved å være en «påvirker», spesielt overfor unge mennesker som er lett påvirkelig, men også et ansvar om å etterleve eksisterende regelverk.

Bruk av influencere i markedsføring har ført til et økende fokus på merking av innlegg i sosiale medier. Det stilles strenge krav til både merking av innlegg som inneholder reklame, og selve innholdet i slike innlegg. Men hvem er egentlig ansvarlig for at reglene overholdes? Influenceren selv, annonsøren eller mediebyrået? Hva med formidlingsplattformene – har de et ansvar? Og hva er de mulige konsekvensene dersom markedsføring skjer i strid med regelverket?

På Influencer Marketing-dagen 21. oktober på Hotel Continental vil du lære mer om dette teamet. Charlotte Høgnes og Heidi Jorkjend fra advokatfirmaet Thommesen gir en enkel og praktisk innføring i regelverket. De vil også se på en ny svensk dom som belyser temaet, og som kan være nyttig veiledning til norske aktører. 

Sebastian Stigar fra Bryn Aarflot vil samme dag se på hvorvidt reglene holder følge med bransjeutviklingen. I tillegg drøfter han hvorvidt Forbrukertilsynet stiller for strenge krav til merking av influencer marketing, om konkurransene i sosiale medier blir dårligere om de gjennomføres i henhold til reglene, og hvorvidt reglene er utdaterte eller bare bør brukes bedre.

Knut Anders Thorset fra inzpire.me vil lære deg å lage en tydelig strategi som er integrert med hele markedsmiksen din. Merete Mandt Larsen fra Mediebyråforeningen vil snakke om trender og utvikling og Jannicke Hansen vil gi deg "Does and dont’s i influencermarkedsføring" med konkrete ekesmpler.

Til slutt vil Kristin Gjelsvik og Preben Owren fortelle en historie om bygging av et nytt brand i nordisk dagligvare med lite budsjett og flinke influencere. Med andre ord er det duket for en lærerik dag 21. oktober som omhandler de viktigste aspektene rundt influencer marketing og hvordan du lykkes på beste måte med denne marekdføringsdisiplinen.

Les mer om Influencer Marketing-dagen 2020 her!


NB! Vi følger til enhver tid de gjeldende regler og bestemmelser fra myndighetene, og endringer kan dermed forekomme. Her er noen av tiltakene vi gjør:

  • Salen som vanligvis tar 240 deltakere, vil maksimalt fylles opp med 75 deltakere.
  • Vi har lengre pauser enn vanlig for å sikre at alle kommer seg trygt inn og ut av lokalet.
  • Antibac etc. blir utplassert rundt i lokalet.