Siden vårt første kurs i 2019 har vi hatt over 400 deltakere fra 240 ulike bedrifter, med en totalscore på kurset på 5,2 av 6. Siden det har det imidlertid skjedd en stor utvikling i samfunnet og i folks bevissthet, og vi har derfor videreutviklet kurset i tråd med dette. 

Her er noen av temaene vi vil diskutere og komme innom:

  • Er det mulig å ta en posisjon på bærekraft, når regulativer og regler gjør at “alle” må følge de samme reglene?
  • Hvordan kan du bygge et solid fundament i merkevarestrategien, som gjør det vanskelig å grønnvaske?
  • Blir fotavtrykk en hygienefaktor i alle bransjer?
  • Håndavtrykk vs fotavtrykk - hva er det egentlig som er viktig for merkevarens rolle?
  • Bærekraftsansvarlig vs markedsansvarlig - hvilke konflikter/dilemmaer finnes og hvordan løse dem?
  • Ny forbrukerinnsikt fra Opinion - hva betyr denne for merkevare/kommunikasjon?
  • Hvorfor er Forbrukerrådet så opptatt av grønnvasking?
  • Oppgaver og diskusjoner


Kurset vil ha flere oppgaver og diskusjoner underveis enn tidligere. I tillegg får vi inn ny innsikt fra Sunneva Kilsti i Opinion og innsikt fra deres årlige rapport "Forbruker- og bærekraft".

Forbrukerrådet ved Gunstein Instefjord vil også komme og fortelle hvorfor de har opprettet grønnvaskingsprisen. 

Velkommen til en dag spekket med ny læring, kunnskap og fine folk 1. februar på Hotel Continental!

Les mer og meld deg på her!

"Inspirerende kurs, med høyaktuelle tema og en engasjerende foredragsholder, ga meg ny kunnskap, motivasjon og faktisk nyttige, nye bekjentskap!" - Deltaker på kurset i 2021