Merkevaredagen 2021 er i år heldigital og produsert mer som en TV-sending. Konferansen er delt opp i fire deler og vi har samlet flere av de mest erfarne merkevarebyggerne i Norge som skal dele sin kunnskap og gi noen gode råd på veien slik at du blir en enda bedre merkevarebygger.

Vi gjorde det samme på Content Marketing-dagen i år og samlet rekordmange deltakere fra hele landet. Tilbakemeldingene på den digitale løsningen var svært gode og deltakerne satt stor pris på innsiktsfulle foredrag som de kunne se når de ville hvor de ville, og så lenge de ville. Så, «why change a winning game»?

Sendingen vil inneholde over 20 foredrag og mange relevante og interessante temaer som blant annet:

  • Hvordan kan du bruke din merkevare til å endre forbrukernes atferd?
  • Bærekraft som merkevarestyrke
  • Hvilke trender dominerer blant de unge i 2021?
  • Hvilke endringer i merkevarebygging og kommunikasjon vil vi se etter korona?
  • Kundeopplevelse i digitale kanaler og tjenestedesign, er det viktig for merkevaren din?


En viktig gruppe for mange merkevarer er de unge. På Merkevaredagen vil Tove Botnen og Anne-Sofie Åmodt, som begge er seniorrådgivere i Opinion, gi oss innsikt i viktige spørsmål som: Hvem har tillitten til de unge i dagens (sosiale) medielandsskap, hvordan reagerer de unge på stadig flere muligheter til å shoppe på sosiale medier, og hva er egentlig greia med Clubhouse og andre audiobaserte plattformer? Møt Tove og Anne-Sofie under!


En annen kjent skikkelse vi treffer på Merkevaredagen er Adrian Peretz, førsteamanuensis ved OsloMet. Peretz har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og MBA fra Columbia Business School. Han har mange års næringslivserfaring og hans arbeider er publisert i internasjonale tidsskrifter som Journal of Brand Management og Advances in Consumer Research. Peretz skal snakke om strategi og at strategi handler om hva du skal og hva du ikke skal gjøre og ikke la det taktiske overskygge det strategiske. Peretz vil gi oss noen gode råd, både når det gjelder å utforme strategien og å forholde seg til den. Se Peretz her:


Meld deg på Merkevaredagen og få en unik innsikt i faget, delta sammen med dine kollegaer, og få en felles plattform og forståelse for arbeidet med merkevaren dere forvalter. Konferansen er tilgjengelig i vårt digitale akademi, og du kan se den når og hvor du vil! Meld deg på og få tilsendt lenken til konferansen med en gang. Lenken er gyldig i 48 timer fra du aktiverer den.

Les mer om Merkevaredagen 2021 her!