Jens Bonesmo, konsernsjef i McCann World Group, forlater reklamebyrået etter elleve år, hvorav de to siste som administrerende direktør for byrågruppen.

- Jeg har ledet Scandinavian Design Group i ni år, og vært leder av byrågruppen i drøyt to år. Da jeg tok over McCann Worldgroup var jeg klar over at selskapet hadde behov for omstilling. Nå er jobben gjort, og jeg har levert planen for 2015. Nå ønsker jeg å gå videre, og er blitt enig med vår Norden-sjef Richard Bonner-Davies om at vi skiller lag. Bonner-Davies vil få en mer aktiv rolle i selskapet. Jeg vil være tilgjengelig for selskapet frem til mai 2015, uttaler Bonesmo i en pressemelding.

- «Nå er jobben gjort», sier du om omstillingsprosessen. Betyr det at du mener McCann nå er rigget for videre vekst?

- Ja, det mener jeg. Vi er bedre stilt enn vi var, og rustet for den tiden vi er inne i. Vi er mindre kompliserte, har enklere prosesser, jobber raskere og er mer innovative. Og vi har mange flinke mennesker, som tross alt er det viktigste i denne bransjen, sier Bonesmo til Kampanje.

Styreleder i McCann Worldgroup i Norge, Richard Bonnier-Davies, sier Bonesmo har brukt den siste tiden på å «lede restruktureringen av McCann Worldgroup og gruppens tjenestetilbud».

- Omstillingen reflekterer våre kunders og markedets behov, og restruktureringsprosessen er nå i mål. Planen for 2015 er levert og vi har et sterkt lederteam til å sette planen ut i live, sier Bonner-Davies.

Mistet kunder og tapte millioner
Omstillingene i McCann Worldgroup, som består av reklamebyrået McCann, retail -og produksjonsbyrået Craft, mediebyrået IUM og designbyrået Scandinavian Design Group, har vært krevende. McCann Oslo hadde et tøft 2013 med bortfall av betydningsfulle kunder som Rimi og NetCom, samt deler av Statoils reklamekonto, og endte med et negativt resultat på nesten 20 millioner kroner.

Samtidig opplevde Scandinavian Design Group i samme periode betydelig redusert oppdragsmengde fra sine store kunder.

McCann World Group endte fjoråret med et driftsunderskudd på 10 millioner kroner i 2013 før konsernkostnader, om en ser hele gruppen under ett. Konstituert administrerende direktør Richard Bonner-Davis sier følgende om de økonomiske utsiktene for inneværende år:

- Vi er i rute når det gjelder budsjettet for 2014, som det hele tiden var planen skulle inneholde noen investeringer. Noen av investeringene har vi gjort, som at vi ansatte Linda Kling som ny administrerende direktør for McCann, og noen jobber vi fortsatt med, sier Bonner-Davis til Kampanje. 

- Lyst til å gjøre noe annet
Bonesmo sier til Kampanje at to år i sjefsstolen er i tråd med det han så for seg da han takket ja til å lede selskapet.

- Ja, det var det. Jeg hadde ikke akkurat stadfestet tiden, men jeg visste hva jobben var – at McCann måtte endres, og tilpasses en ny kundeportefølje og et marked i stor endring, sier Bonesmo.

- Hadde det ikke vært moro å få oppleve den eventuelle veksten også, ikke bare ta ryddejobben?

- Jeg synes jobben som var tiltenkt meg er gjort, og nå, etter elleve år i forskjellige stillinger i McCann Worldgroup, kjenner jeg at jeg har lyst til gjøre noe annet. Når man kjenner det, skal man gjøre det, sier Bonesmo.

Han har ikke planene klare ennå for hva han skal gjøre etter at han er ferdig i McCann.

- Men jeg vet at jeg har lyst til å bygge noe, og få til noe nytt. Og så skal jeg bruke litt tid på å finne ut hva det skal være, sier Bonesmo.

- Ser du for deg noe innen reklamebransjen?

- Det er for tidlig å si. Men jeg skal skape noe nytt, og det gleder jeg meg til.

Får internasjonal sjef
Det blir opp til den nye, internasjonale sjefen som midlertidig tar over sjefsjobben å få McCann Worldgroup tilbake i pluss. Bonner-Davies er også styreleder i McCann World Group Norge og president for virksomhetsområde Norden og Sentral- og Øst-Europa.

I meldingen som i dag ble sendt ut står det ikke noe om den økonomiske utviklingen i 2015.

- Status for McCann Worldgroup er at alle byråene har dyktige ledere på plass og at alle har tatt grep for å tilpasse seg markedet. Mye av inntektsgrunnlaget som forsvant er i ferd med å bli fanget opp gjennom tilfang av flere nye mindre og mellomstore kunder. Vi har vunnet mange nye kunder og det satses på å bygge opp en kundeportefølje som ikke er så avhengig av noen få større kontoer, sier Bonesmo.

Bonnier-Davies sier han vil takke Bonesmo for den jobben han har gjort.

- Jeg ønsker å takke ham for det arbeidet han har lagt ned for McCann Worldgroup de elleve årene han har jobbet for selskapet. I tillegg til å ha ledet selskapet gjennom tøffe tider med flere omstruktureringsrunder de siste to årene, har han vært instrumentell i å bygge opp Scandinavian Design Group, sier Bonner-Davies.

Han sier han ikke vet ennå om de kommer til å ansette en ny sjef for McCann Worldgroup Norge.

- Jeg må først bestemme meg for om vi trenger én, eller ikke. Vi har tre sterke ledere i Linda, Bjørn og Jannicke, som jeg vil samarbeide med for å komme frem til en beslutning. Hvis vi bestemmer oss for at vi trenger en ny sjef, vil jeg utvikle en klar stillingsbeskrivelse for denne personen, og jeg tror vi i så fall først kommer til å prøve å finne en løsning i det norske markedet, sier Bonner-Davis.

De tre han sikter til er Linda Kling, som leder reklamebyrået McCann Oslo, administrerende direktør Bjørn Sloreby i Craft og daglig leder Jannicke Høiaas i Scandinavian Design Group.