La det være klart først som sist, jeg jobber verken for Helsedirektoratet, Burson- Marsteller eller andre aktører som Hans Geelmuyden kritiserer i kommentaren som ble publisert på Kampanje i forrige uke, men jeg finner det meget pussig at slike tirader får spalteplass.

Hans Geelmuyden stiller i kommentaren spørsmål ved offentlig sektors kjøp av kommunikasjonstjenester, og langer spesielt ut mot Helsedirektoratet og deres PR-byrå, Burson-Marsteller.

Geelmuyden skriver i kommentaren at Helsedirektoratet i 10 år konsekvent har unngått å benytte ett av landets beste kommunikasjonsbyråer.  Jeg vil tro det er hans eget, Geelmuyden.Kiese han sikter til.

Nøkkelhull-episoden
Det Geelmuyden ikke nevner, er at GK i 2011 jobbet for Helsedirektoratet i forbindelse med nøkkelhull-merkingingen av matvarer. På samme tidspunkt jobbet GK for Kiwi med det samme temaet, uten at det ble opplyst til kunden.

Jeg kjenner ikke saken utover det som har stått i media, men Helsedirektoratet valgte å avslutte samarbeidet med Geelmuyden.Kiese da dette ble kjent, da de av naturlige årsaker ikke ønsket en kobling med en bestemt dagligvarekjede.

Daværende helsedirektør Bjørn Inge Larsen uttalte følgende til Dagbladet:

«Det kan gis et inntrykk av at Kiwi har fått bedre tilgang til informasjon enn hva andre aktører har fått — og det er en situasjon vi ikke ønsker å være i. Vi har ingen grunn til å tro at Kiwi har fått informasjon — vi har fått forsikringer om at det ikke er tilfelle, men det skal ikke være tvil om at vi samarbeider likt med alle aktørene.»

Etter denne rollekonflikten valgte altså Helsedirektoratet å avslutte samarbeidet med Geelmuyden. Kiese på det aktuelle prosjektet.  Til dette sa Geelmuyden: «Jeg skjønner direktoratets beslutning, og tar det fulle ansvaret selv.»

Jeg kjenner ikke til om GK jobbet for Helsedirektoratet på andre prosjekter etter dette, men det fremkommer tydelig at de har vært en viktig kunde av Geelmuyden.Kiese også i perioden før Nøkkelhull-episoden, blant annet i forbindelse med røykeslutt-kampanjene.

Det er verdt å merke seg Geelmuyden.Kiese ikke var blant de tolv byråene som direktoratet inngikk rammeavtale med tidligere i år. Årsaken, i følge Hans Geelmuyden selv, var at de hadde valgt å ikke levere tilbud. På Geelmyden.Kieses blogg utaler han følgende:

«Da Helsedirektoratet utlyste konkurranse om ny rammeavtale i fjor høst, ringte jeg gamle kontakter fra Helsedirektoratet for å høre om det hadde noen hensikt for Geelmuyden Kiese å søke. De svarte at Kolberg Rossiné ikke ønsket at Helsedirektoratet skulle samarbeide med Geelmuyden Kiese. Det er bakgrunnen for at vi denne gangen valgte ikke å søke.»

Undergraver tillit
Burson-Marsteller, byrået som har fått mange av Helsedirektoratets PR-millioner de siste årene, kritiseres i Geelmuydens kommentar og blir indirekte beskyldt for ikke å måle effekten av kommunikasjon.  Slike uttalelser undergraver både tilliten til kunden, konkurrenter og kommunikasjonsbransjen generelt.

Jeg betviler ikke Geelmuyden.Kieses kompetanse, og kunne godt både søkt jobb i byrået og leid deres tjenester hvis jeg hadde et kommunikasjonsoppdrag jeg skulle løst, men slike tirader bør en kommunikasjonsmann og nestor som Hans Geelmuyden holde seg for god til.