Som Kampanje skrev tidligere i dag, har Norsk Journalistlag (NJ) godkjent flere infofolk fra TV 2 som medlemmer, til tross for at organisasjonen har lagt debatten om å slippe inn kommunikasjonsrådgivere død. Både NJ-leder Thomas Spence og landsstyret for øvrig har uttalt seg svært negativt om å ta inn kommunikasjonsrådgivere.

Ifølge klubbleder Henrikke Helland i TV 2 har det vært snakk om «to-tre» NJ-medlemmer som er ansatt i informasjonsavdelingen i TV 2. Disse skal kun jobbe med å skaffe publisitet til programmer.

NJ-leder Thomas Spence ønske  ikke overfor Kampanje å problematisere medlemskapet.

- De jobber journalistisk for virksomheten sin etter Vær varsom-plakaten og de samme forpliktelsene som andre journalister. Det er ikke så viktig hvilken tittel man har, men hva man gjør. Hvis man jobber fritt som journalist, har du kunnet være medlem, sa han til Kampanje.

Les mer: Infofolk godkjent som NJ-medlemmer

Nå reagerer kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2 på uttalelsene fra NJ. Ifølge Indrøy er hele 7 av 11 i TV 2s informasjonsavdeling medlemmer av NJ.

- Jeg har reagert på debatten internt i NJ og medieoppslag. Debatten har jo handlet om det skal være mulig for kommunikasjonsrådgivere å bli organisert i NJ. En underlig debatt i og meg at NJ har hatt kommunikasjonsrådgivere som medlemmer i så mange år, sier Indrøy til Kampanje.

Også Journalisten omtaler saken i dag. Der kommer det frem at også kommunikasjonsrådgiver i NRK og SBS Discovery skal være medlemmer av NJ.

- Det er organisasjonsfrihet i Norge. Flertallet av kommunikasjonsrådgiverne i TV 2 er organisert i NJ. For min del må gjerne alle organisere seg i NJ. Jeg har et utmerket forhold til NJ-klubben i TV 2. Jeg diskuterer saker med klubbleder flere ganger i uken og vi løser veldig mange saker ved å snakke sammen, legger Indrøy til.

Indrøy understreker at han ikke har noe imot at hans ansatte er medlemmer av NJ, men han reagerer på uttalelsene til NJ-leder Thomas Spence, som han mener vitner om dobbeltmoral.

- Når jeg leser uttalelsene til NJ-leder Tomas Spence så er det lett å tenke på det gamle uttrykket om at «dobbeltmoral er dobbelt så bra som moral». Spence burde si det som det er: Ja, NJ organiserer kommunikasjonsrådgivere og det har organisasjonen gjort i mange år. Og så kunne han kanskje legge til at NJ trenger alle kroner man kan få inn i medlemsavgift. Vi burde vært spart for skinnhelligheten til NJ-lederen.