Nyheter og allmennkringkasteroppdrag er svindyrt for TV 2 og det vil i stadig større grad sette marginene under press for det Egmont-eide tv-konsernet.  Det er kort fortalt essensen i en ny rapport om de økonomiske konsekvensene av TV 2s avtale med staten. 

Den ferske rapporten, som er utført av professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole (NHH) på oppdrag fra TV 2, presenteres for første gang i dag. Det skjer under en konferanse om allmennkringkasting på NHH, der blant andre avtroppende TV 2-sjef Alf Hildrum og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK er til stede.

- Kommersiell utfordring for TV 2
- Spørsmåler er om TV 2 er villig til å fortsette med nyheter. I dag subsidierer TV 2 nyhetssendingene. Hvis de hadde brukt sendeflaten, der konkurrenten TVNorge tjener uhorvelige mye penger, på en annen måte enn i dag, så ville de økonomiske resultatene sett annerledes ut. Hvis de fortsetter med dagens kvalitetsnivå på TV 2-nyhetene, blir regningen høyere fremover, sier Bjørnenak til Kampanje.

- Har du skrevet nekrologen for nyheter på TV 2 eller har du gitt TV 2 et sterkt forhandlingskort  i samtalene med staten om en ny avtale?

- TV 2 kan strategisk velge å satse videre på nyheter. Mitt poeng i rapporten er at utviklingen ikke vil snu. Nyheter er veldig arbeidskrevende og det gir høye lønnskostnader. TV 2 må konkurrere med NRK i et marked der nyhetenes markedsandel faller og i et marked der færre ser nyheter. Dessverre er også seerne mindre kommersielt interessante. Derfor vil daglige nyhetssendinger av høy kvalitet bli en kommersiell utfordring for TV 2, varsler Bjørnenak.

Nyhetssendingenes kostnader vil øke ytterligere, ifølge rapporten. Nær 30 prosent av alle årsverkene i TV 2 knyttes direkte til nyhetene. I tillegg kommer støttefunksjoner.

Kraftig lønnsomhetsfall
Den nye TV 2-rapporten fastslår at TV 2s lønnsomhet har falt i perioden 2005 til 2013. Samtidig har marginene til TV 2-rivalen, TVNorge, vokst fra fem prosent av en lav omsetning til over 20 prosent av en langt høyere omsetning.

- For TVNorge er utviklingen svært positiv. De har gått fra å tjene vesentlig mindre enn TV 2 til nå både være mer lønnsomme i absolutte tall og vesentlig mer lønnsomme relativt til størrelsen. Hovedforklaringen ligger i vekst drevet av vellykkede innkjøpte programmer, kombinert med betydelig lavere vekst i lønnskostnader i forhold til inntekter, skriver NHH-professoren i rapporten, som viser til TVNorges driftsmargin på over 20 prosent i 2013.

For TV 2 er marginene blitt atskillig lavere siden 2005.

- TV 2 viser en langt svakere utvikling for bunnlinjen. Marginene er halvert fra 2005 til 2013, fra 14 til 7 prosent, forteller professoren, som påpeker at inntekene har økt vesentlig, men at lønnskostnadene har holdt seg på samme nivå over tid.

- Ligger i TV 2s DNA
NHH-rapporten fastslår at TV 2 har vesentlig lavere lønnsomhet enn TVNorge på grunn av tv-konsernets allmennkringkasteroppdrag. NHH-professoren understreker at et TV 2 uten statsavtale - med sine forpliktelser og begrensninger - kunne oppnådd samme lønnsomhet som TVNorge.

For TV 2-ledelsen og eieren Egmont er rapporten isolert nedslående lesning, men temmelig sikkert ikke overraksende.

Den sittende TV 2-sjefen Alf Hildrum ønsker ikke å kommentere rapporten før den blir offentliggjort og presentert senere i dag.

Men den påtroppende TV 2-sjefen, Olav T. Sandnes, svarte slik da Kampanje spurte om TV 2 vil fortsette å satse store penger på nyheter.

- Det ligger i TV 2s DNA å ha et viktig samfunnsoppdrag, sa den nye TV 2-sjefen til Kampanje den dagen han ble ansatt.

- Velsignet med to allmennkringkastere
31. desember 2015 løper TV 2-avtalen ut. Det betyr at den nye TV 2-sjefen Olav Sandnes og TV 2-styret må ta stilling til hvorvidt en lignende avtale skal inngås med staten på nytt.

Sandnes svarte diplomatisk og forsiktig da han kommenterte mulighetene for en ny avtale med myndighetene.

- Norge er velsignet med to allmennkringkastere på tv. Vi er derfor heldige. Kulturdepartementet styrer denne prosessen med utlysning og vi får komme tilbake til dette når den tid kommer, men det ligger i TV 2s DNA å ha et viktig samfunnsoppdrag som allmennkringkaster. Det oppdraget har vi grunnleggende lyst til å ha videre også, sa Sandnes, som overtar som TV 2-sjef i januar.

- Fortsetter samfunnsoppdraget
- Men er lysten så sterk at TV 2 ikke behøver å forlenge en forpliktende avtale med staten?

- Jeg skal være litt forsiktig med å gå ut med en tydelig programerklæring. Men vi har et grunnleggende ønske om å fortsette med å utføre vårt samfunnsoppdrag på lik linje med i dag, og så kommer det sikkert nye former å gjøre det på etter hvert, svarte Sandnes, som har sittet i TV 2-styret de siste årene.

Da Alf Hildrum ble TV 2-sjef i 2007, utfordret han raskt den mektige distributøren Telenor. Kort fortalt ønsket Hildrum mer penger fra Telenor og andre distributører som sender TV 2-kanalene. Striden varte lenge og Hildrum fikk ekstra ammunisjon da han forhandlet frem en TV 2-avtale med Staten i 2010, en avtale som erstattet den gamle konsesjonsavtalen. Den nye avtalen åpnet for at TV 2 kunne kreve en langt større andel av inntektene som distributørene fikk fra sine kunder. Krigen mellom TV 2 og distributørene, med Telenor i spissen, endte med våpenhvile i april 2013. TV 2 hadde sikret seg langt større distribusjonsinntekter.

Tror staten må finansiere nyheter
Når Kampanje spør professor Trond Bjørnenak om Egmont og TV 2-ledelsen mister all lyst på forpliktende allmennkringkasteroppdrag etter å ha lest hans rapport, svarer han slik:

- Jeg er helt sikker på både Egmont og TV 2-ledelsen  har hatt debatter og kommer til  å ha disse debattene om allmennkringkasteroppdraget og dets konsekvenser. Uansett hvordan man snur og vender på det,  så har enhver eier en smertegrense.

- Vil staten måtte strekke seg langt for at TV 2 skal inngå en ny avtale, som forplikter tv-konsernet til å levere nyheter, mye norsk innhold og fortsatt være lokalisert i Bergen?

 - Staten må knekke finansieringsnøtten. De skjønner at TV 2 har en smertegrense. Jeg tror at Kulturdepartementet og de som utøver mediepolitikk er i ferd med å tenke nytt. Staten gjør mange offentlige innkjøp, for eksempel innen samferdsel og forskning. Noe lignende kan også skje på TV 2-området. Jeg kan vanskelig se at markedet kan løse dette. Det må komme en eller annen statlig finansering.