Administrerende direktør i Finn.no, Christian Printzell Halvorsen, slutter i rubrikkportalen til Schibsted til fordel for ny jobb i Norges største mediekonsern. Printzell Halvorsen går over  i en ny stilling som chief product officer i Schibsted Classified Media og trer samtidig inn i Schibsteds konsernledelse.

- Det er med blandede følelser jeg forlater Finn.no. De siste årene har uten tvil vært de morsomste i min karriere. Vi har kommet vinnende gjennom store endringer takket være et sterkt samhold og utrolig mange dyktige mennesker. Jeg vil savne kulturen og menneskene i Finn, sier Printzell Halvorsen.  

Printzell Halvorsen (40) har vært administrerende direktør i Finn.no siden høsten 2009 da finanskrisen slo inn over det norske og det internasjonale markedet. Siden den gang har Finn.no økt omsetningen fra 764 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner i 2013.  

Selskapet er blant de Schibsteds beste på lønnsomhet med en driftsmargin på 50 prosent. I 2013 hadde Finn et overskudd på 656 millioner kroner.

- Printzell Halvorsen har gjort en meget bra jobb i Finn.no. Han har ledet selskapet i en periode preget av store digitale endringer og sterk vekst. Selskapet har under hans ledelse utmerket seg med solid innovasjonstakt og gode resultater, sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en melding.

Jakter ny sjef internt
Ryssdal sier konsernledelsen vil bli styrket ved å få inn Finn-sjefens kompetanse

- Han er en drivkraft i arbeidet med å utvikle neste generasjon digitale markedsplasser. Dette er et meget viktig område for Schibsted Media Group, og konsernledelsen styrkes ved å få inn Printzells spisskompetanse om digitale produkter og markedsplasser, sier Ryssdal.

Rekruttering av ny administrerende direktør i Finn.no vil bli en intern prosess i rubrikkselskapet og Schibsted som starter umiddelbart. Det arbeidet vil ivaretas av et styreutvalg hvor blant annet en ansattrepresentant vil være med. Utvalget ledes av selskapets nye styreleder, Terje Seljeseth.

Printzell Halvorsen fortsetter i stillingen inntil videre. Selskapets strategi ligger fast og det er ikke planlagt andre vesentlige endringer i FINN.no.

- En drøm
Printzell Halvorsen tar et nytt steg på Schibsted-stigen og får i sin nye jobb det øverste produktansvaret for alle Schibsteds digitale markedsplasser.

- Jeg ser frem til å kunne ta et globalt perspektiv på Schibsteds fremtidsutvikling. De som kjenner meg vet at jeg brenner for innovasjon og produktutvikling, så å få anledning til å jobbe med alle Schibsteds markedsplasser er en drøm. Jeg ser et stort potensial for et tettere samarbeid på tvers av landene for å øke innovasjonstakten og levere enda bedre tjenester til våre brukere og kunder, sier Christian Printzell Halvorsen.

Flytter fra mediehusene
I en melding fra Schibsted heter det at Finn.no heretter vil rapportere til Schibsted Classified Media og dermed være enda tettere integrert med Schibsteds øvrige rubrikkselskap rundt i verden.

- Målet er å skape en sterkere og mer helhetlig produktstrategi i Schibsted Classified Media. Ved å integreres på denne måten vil vi kunne samarbeide tettere innen produktutvikling og teknologi. Vi vil også være bedre organisert med tanke på kunnskapsoverføring mellom forskjellige selskap og land. I et globalt marked med konkurranse fra internasjonale giganter må vi jobbe sammen som et sterkt lag for å få mest mulig ut av ressursene våre, sier Terje Seljeseth, administrerende direktør i Schibsted Classified Media.

Schibsted flytter dermed Finn.no vekk fra regionavisene og selskapet Schibsted Norge.

I meldingen heter det at Finn fortsatt kommer til å være «en viktig brikke i Schibsteds økosystem i Norge sammen med selskaper som Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og VG».

- Det vil derfor fortsatt være sterke koblinger til den norske virksomheten på kommersiell side, blant annet vil Finn sitt varelager på display-annonser være en del av tilbudet til annonsesalg i Schibsted Norge, heter det i meldingen.

Schibsted Classified Media driver online rubrikkvirksomheter i en rekke markeder foruten Norge. Selskapet er til stede både i Sverige, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Irland, Malaysia og Ungarn som alle er inne i det Schibsted kaller «en etablert fase.

I tillegg har Schibsted lansert i en rekke forskjellige markeder verden over og hadde i fjor en omsetning på 4,1 milliarder kroner.

Rubrikkportalen Finn.no har imildertid ikke lenger den samme farten på inntektene som tidligere. Ser en på utviklingen i tredje kvartal isolert i år, var inntektsveksten på tre millioner kroner opp fra 350 millioner kroner i 2013.

På samme tid i fjor var inntektsveksten på ti prosent og i andre kvartal i år var den på drøye tre prosent. For perioden juli til september i år var den på én prosent.