I perioden august til oktober lyttet 51 prosent av befolkningen til digitalradio daglig, melder Digitalradio Norge, en interesseorganisasjon eid av NRK og P4 som jobber med digitalisering av radiobransjen. Dermed er ett av de viktigste kravene for slukking av FM-nettet innfridd, og slukkingen kan komme til å finne sted allerede i 2017.

Det er satt to mulige datoer for slukking av FM-nettet, avhengig av hvor fort befolkningen tar i bruk det digitale DAB-nettet. Slukkingen skal finne sted senest i 2019, men det kan skje allerede i 2017 dersom følgende kriterier satt av Kulturdepartementet er innfridd:

- NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet
- Det kommersielle nettet må være bygget ut til minst 90 prosent befolkningsdekning
- Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum

I tillegg må følgende to kriterier være oppfylte per 1. januar 2015 for at nasjonal FM-slukking skal kunne skje i januar 2017:

- Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil
- Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform

- Mye tyder på innfrielse
Det er særlig det siste punktet det har vært knyttet spenning til om ville bli innfridd innen utgangen av året, men på nåværende tidspunkt lytter altså mer enn halvparten av radiolytterne til digitalradio hver dag, ifølge den siste målingen. Dette er en økning fra 47 prosent i forrige kvartal.

- Det er opp til Kulturdepartementet å vurdere kravene, men vi er svært optimistiske, da mye tyder på innfrielse av alle krav, sier Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge, med referanse til Medietilsynets slukkerapport, som ble sluppet tidligere i høst.

Ifølge rapporten var fire av fem slukkekrav innfridd – også det omdiskuterte kravet om at det må finnes «rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil». Bilimportørenes Landsforening (BIL) gikk i mai ut og oppfordret Kulturdepartementet til å utsette FM-slukkingen til 2019, fordi interesseorganisasjonen mente det ikke ville bli mulig å innfri kravet om tilfredsstillende løsninger for ettermontering i løpet av året. Medietilsynet peker imidlertid i sin rapport på at 80 prosent av alle kommuner har verksteder som kan montere enkle adapterløsninger for DAB.

- Klar melding fra publikum
Dermed ser ting ut til å gå i riktig retning for de som vil slukke DAB-nettet raskest mulig, med forbehold om det altså er Kulturdepartementet som har siste ord i saken.

- Vi digitaliserer radioen fordi vi ønsker å gi hele landet et mer mangfoldig radiotilbud. Lytterne har tatt i bruk de nye kanalene våre enda raskere enn vi hadde turt å håpe på. Når 51 prosent nå hører digital radio hver dag, er det en klar melding fra publikum om at de er med, sier Marius Lillelien, radiosjef i NRK, i en pressemelding fra Digitalradio Norge.

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting ifbm. digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjøres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene. Tallene er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio. Digitalradio-undersøkelsen vil i tiden fremover bli rapportert månedlig i stedet for kvartalsvis.

Regjeringen avgjør over nyttår
Regjeringen legger opp at den på nyåret vil ta endelig stilling til om FM-nettet kan avvikles i 2017.

- Dette forutsetter at samtlige kriterier er oppfylt, blant annet at DAB-nettet er tilstrekkelig utbygget og at tilbudet om ettermontering av digitale radioer i biler er godt nok, skriver statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet i en e-post til Kampanje.

Han er glad for at det nå ser ut til at mer enn halvparten av radiolytterne bruker DAB daglig.

- Det er positivt at dette kritieret nå ser ut til å være innenfor rekkevidde.  Dette viser at publikum setter pris på den merverdien som ligger i det digitale radiotilbudet, skriver Vinje Borgundvaag.