Mediebyråene kjøpte reklame på vegne av annonsører for 1,043 milliarder kroner i september. Det er en vekst på 14,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Dermed skyter reklamemarkedet fart igjen etter en søvnig avslutning på sommeren og nedgang i august.

Mesteparten av veksten av fanges opp av internett og tv. Internett kan legge på 74 millioner kroner, tilsvarende 40,3 prosent, mens tv vokser med nesten 100 millioner kroner, tilsvarende 25 prosent. Det har altså blitt en god start på tv-høsten for de norske tv-kanalene.

Gjensidige er blant annonsørene som har hatt et høyt trykk i september. De har kjøpt eksklusive rettigheter til bruk av klipp fra Olsenbanden-filmene i det norske markedet og denne høsten fronter den ikoniske trioen en kundeutbytte-kampanje for banken.

Les mer: Gjensidige gjenoppliver Olsenbanden

- Tidspunktet for denne kampanjen henger sammen med når vi kan gå ut med budskap om kundeutbytte. Stiftelsen som eier oss har generalforsamling i mai, og da er det mer hensiktsmessig å gå på lufta etter sommeren enn i juli. Derfor blir det et heftigere trykk på høsten enn på våren, sier merkevare- og marketingdirektør Anne Margrete Børjesson i Gjensidige.

Legger trykk på høsten: Markedsdirektør Anne Margrete Børjesson i Gjensidige satser på tv og digitalt, og kutter print.

Nøkkeltall for september:

  • Dagspresse fortsetter fallet og går tilbake 17 prosent i september. Ukepresse kan vise til en liten vekst på fem prosent, mens fagpresse går tilbake nærmere 10 prosent.
  • Radio øker med 12,5 prosent.
  • Internett øker med 40 prosent.
  • Kino faller med 12 prosent.
  • Utendørs går tilbake 26 prosent.
  • Direktrereklame går tilbake 9 prosent.

Web-tv vokser mest
Den sterke høststarten gjør også at de akkumulerte tallene for årets ni første måneder igjen viser en vekst, denne gangen på 1,9 prosent. Mediebyråene har så langt i år lagt igjen 6,801 milliarder kroner i reklamemarkedet.

Se alle tallene for januar-september her!

Det er internett, og herunder web-tv, som har den aller største veksttakten. Samlekategorien internett vokser med 30,4 prosent til 1,726 milliarder kroner. Web-tv står for 120,2 millioner kroner av disse. Det er en vekst på 94,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Dette er begynnelsen på noe som kommer til å vokse voldsomt mye mer. Man bruker også mye mer på produksjon av content til web-tv, og det telles ikke her, så de underliggende tallene på hva man bruker på kommunikasjon viser en sterkere vekst, sier styreleder Nils Røang i Red Gruppen.

- Flytter fra postkassen
Så langt i år har tv beholdt sin andel av reklamemarkedet, til tross for presset fra web-tv, men Røang tror det skjer en forskyvning av reklamekroner som ikke kommer like lett til syne på Mediebyråforeningens statistikk.

- Vi kan nå fastslå endringen, og det er ingen grunn til å tro at den kommer til å stoppe. Veldig mange kunder blir utfordret på å flytte penger fra tv til web-tv, og det vil være forsøk på å eksperimentere i den retningen. Når det skjer kommer andre til å flytte fra postkasse til tv, og søk kommer til å gå til himmels, sier Røang.

Direktreklame har hatt en nedgang på 11,1 prosent i årets ni første måneder.

Gjensidige kutter print
Merkevare- og marketingdirektør Anne Margrete Børjesson i Gjensidige forteller at de utelukkende investerer i tv og internett.

- Vi har et ganske bra trykk på tv i de ukene vi er på. Det er viktig for oss for å nå målene våre. Vi kjører en tokanalstrategi på digital og tv, og er helt borte fra print og andre ting.

- Har dere et større trykk totalt i år enn i fjor?

- Nei, det er omtrent på samme nivå som fjoråret. Det er ingen store endringer.