Styret i Berner Media Holding, med den danske Aller-familien tungt representert, har i ettermiddag banket gjennom at Dagbladet skal flytte fra Oslo sentrum til bydelen Hasle.

Det bekrefter administrerende direktør Tore Stangebye i Dagbladet overfor Kampanje.

- Styret har vedtatt en flytting og samlokalisering med Aller Media  på Hasle og i sum ser vi positivt på det. Vi tror det skal kunne medføre at vi får lavere kostnader og at vi får muligheten til å skape nye vekstinitiativ, sier Stangebye til Kampanje i ettermiddag.

Les også: Kan si ja til Dagblad-flytting

- Betydelige besparelser
Styret i Berner Media Holding behandlet flyttesaken i dag, til tross for sterke protester mot Hasle-flyttingen internt i Dagbladet. Styreleder Roger Hansen og styrerepresentanter fra den danske Aller-familien lot seg ikke rikke. 

Administrerende direktør Tore Stangebye forteller at Dagbladet sparer store summer på å flytte fra Havnelageret til en helt ny signalbygning på Hasle.

- Det er snakk om betydelige besparelser, sier Dagblad-direktøren, som ikke vil røpe hvor mange millioner kroner det er snakk om.

- Hva skal Dagbladet bruke de frigjorte pengene på?

- Vårt fokus de senere år har vært å sørge for at Dagbladet fortsatt kan være en stor medieaktør som tilbyr nyheter, sport og underholdning i et usedvanlig krevende marked. Det har vært vårt hovedfokus. Fra år til år har vi opplevd store inntektsfall som følge av lavere annonse- og opplagsomsetning. Slik sett er det en evig kamp å effektivisere og redusere kostnader samtidig som vi skaper nye inntektsområder. En  samlokalisering med Aller Media vil bidra til dette, sier Stangebye.

Les også: Aller sparer millioner på flytting

- Alltid risiko i mediebransjen
Stangeby er godt kjent med at de ansatte i Dagbladet er sterkt imot flyttingen til Hasle. Et massivt flertall av de ansatte er bekymret for at Dagbladets konkurranseevne blir svekket når de flytter vekk fra kilder, maktinstitusjoner og konkurrentene i sentrum av Oslo. Han forstår misnøyen.

- Det har jeg forståelse for og det har jeg gitt uttrykk for. Samtidig er det slik at det mediemarkedet vi opererer i for tiden tar vi risiko hele tiden, enten i form av kostnadskutt eller i form av prisøkninger eller vekstinitiativ. Flyttingen  er det også knyttet risiko til, men på styremøtet i dag har vi sagt at vi skal minimere risikoen i størst mulig grad, sier Stangebye til Kampanje.

Dagbladet skal flytte fra Havnelageret til det nye hovedkvarteret på Hasle så snart som praktisk mulig. Signalbygningen, hvor også eieren Aller Media og datterselskapene skal flytte inn i, er ennå ikke ferdig. I løpet av 2015 blir det innflytting.

- Trist dag for Dagbladet
I Dagbladet er det ferske styrevedtaket blitt mottatt med stor skuffelse og irritasjon i ettermiddag.

- Dette er en trist dag for Dagbladet. Det virker som det forhastede vedtaket er gjort av eiere som mangler kompetanse på nyhetsjournalistikk, som er helt i kjernen av det bedriftene våre skal drive med. Men vi må bare konstatere at ingen av de godt dokumenterte argumentene til de ansatte er blitt hørt. Våre journalister skal fortsatt vinne nyhetskampen, men i dag er vi blitt påført et stort handikap som vil gjøre det enda vanskeligere enn tidligere, sier Harald S. Klungtveit, leder for redaksjonsklubben i Dagbladet, til Kampanje.

Styreleder Roger Hansen i Berner Media Holding ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Dagblad-journalister truer med å slutte

Les også: Tror Dagbladet tjener på flytting