I dag går fristen ut for å komme med innspill til endringer av NRK-plakaten, og de siste ukene har det strømmet inn med innspill både fra konkurrenter og fra samarbeidspartnere.

Kabel Norge, med Canal Digital og Get i ryggen, går hardt ut mot NRK i deres høringsuttalelse. De mener NRK er for restriktive til å gi tredjeparter tilgang til programarkivene sine, som per i dag er forbeholdt NRK Nett-TV og egne applikasjoner på plattformer som Apple TV. For å møte konkurransen fra tjenester som Netflix og Viaplay tilbyr flere tv-distributører i dag kundene sine såkalte ukesarkiv gjennom tjenester som T-We. Her ligger programmer fra kanaler som TV 2 og TVNorge tilgjengelig i én uke etter sendestart, uten at seerne selv behøver å huske på å ta de opp.  Men ingen distributører har så langt klart å lande en avtale med NRK.

- Kabel Norge anser det som uheldig at en stor andel av befolkningen ikke får lik tilgang til hele NRKs audiovisuelle innhold på alle sentrale plattformer for ikke-lineært tv-konsum. Hensynet til tilgjengelighet og bredest mulig distribusjon står helt sentral både bak NRK-plakaten og formidlingsplikten. Til en viss grad undergraves hensikten bak formidlingsplikten når de samme tredjeparter som plikter å tilby sine kunder NRKs lineære tjenester ikke gis anledning til å tilby kundene NRKs ikke-lineære tjenester på sine tv-plattformer, skriver Kabel Norge i Høringsuttalelsen.

- NRK ikke interesserte
Styreleder i Kabel Norge og Get-direktør, Øyvind Husby, tror ikke det er NRKs evne det står på.

- NRK er en av de viktigste innholdsleverandørene til medlemmene våres kunder, og vi er opptatt av at vi sammen med NRK skal levere innholdet på en best mulig måte slik kundene ønsker. Dessverre opplever vi at NRK ikke er veldig interesserte i å bidra til at det ikke-lineære innholdet kommer ut på våre medlemmers distribusjonsplattform på en brukervennlig måte, sier han til Kampaje.

- Alle kundene våre har betalt lisens, og forventer å kunne se NRKs innhold på den plattformen de er vante til å se NRK på. I gamle dager var det lineært innhold som var det viktigste, men nå er ikke-lineært innhold også viktig. At NRK ikke legger bedre til rette for at kundene enkelt får tilgang til denne viktige verdien i det grensesnittet de er vant til å bruke opplever vi som problematisk.

- Ligger det tekniske utfordringer til grunn?

- Det er ingen tekniske begrensninger, men de prioriterer egne kanaler. Fra kundens perspektiv er det en kjempefordel å ha alle kanaler samlet i samme grensesnitt, de kan jo se på alle de andre kanalene i grensesnittet, men må inn i en annen app for å se NRKs kanaler. Det blir en digital snubletråd for å få tak i NRKs innhold, og jeg kan ikke skjønne at det er i tråd med NRKs mandat.

- Viktig å ha kontroll
Mediedirektør Øyvind Lund i NRK kjenner seg ikke igjen i Kabel Norges fremstilling av saken.

- Dette dreier seg i hovedsak om klareringsmekanismer for on-demand-innhold for tredjepartsplattformer. Per i dag har opphavsrettlovgivningen gjort det mulig å klarere for NRKs kanaler i samtid, men det er ingen tilsvarende lovhjemmel for å klarere det interaktive programtilbudet. Dette har vi orientert distributørene om. Vår overordnede målsetning er å tilgjengeliggjøre vårt innhold gratis der folk ønsker å benytte det, men vi må forholde oss til eksisterende avtaler og rettighetsregimer, sier han til Kampanje.

Men det handler likevel ikke bare om klarering av rettigheter, iføge Lund.

- I tillegg er det viktig for oss at vi tilgjengeliggjør innholdet vårt på en slik måte at vi har redaksjonell kontroll og kontroll over hvordan vi fremstår for sluttbrukeren. For oss, som andre innholdsleverandører, er det viktig at vi har en direkte kontakt med sluttbrukeren. Vi ønsker jo at vårt innhold i størst mulig grad skal oppleves som gratis for publikum, at de ikke opplever å betale flere ganger for det samme tilbudet.

Også Viasat gir refs
Også Viasat trekker i sin høringsuttalelse frem manglende tilgang på NRKs programarkiv som problematisk. De mener NRK opptrer lite fleksible ved på eget initiativ ha valgt HbbTV-standarden, som ikke skal støttes av flertallet av dagens mottakere.

- Viasats erfaring er at NRK ikke er villige til å diskutere alternative løsninger, til tross for at det er uproblematisk å gjøre innholdet tilgjengelig på eksisterende mottakere uten noen form for kostnad for NRK ved at distributøren spiller inn innhold fra de lineære kanalene basert på en enkel oversikt fra NRK, skriver Viasat i sin uttalelse.

- For oss er det viktig at vi har færrest mulige teknologier å forholde oss til. Det er ganske krevende å publisere innholdet på ulike plattformer. Hbb er en teknologi som standardiserer dette, og gjør det mulig for brunevareprodusenter å håndtere dette på lik måte over flere plattformer. Det er viktig for oss rett og slett for at vi ikke skal ende opp i utallige versjoner av tilbud som vi må utvikle og vedlikeholde, svarer Lund.