Dagbladet-eier Aller Media ønsker å samlokalisere Aller-selskapene og Dagbladet i et nytt hovedkvarter på Hasle i Oslo. Det har satt sinnene i kok i Dagbladet. Nå sier 60 prosent av journalistene at de vil slutte eller vil vurdere å slutte dersom Dagbladet forlater Oslo sentrum til fordel for samboerskap med Aller.  Det kommer fram i en intern Dagblad-undersøkelse Kampanje har fått tilgang til.

«Fjerner kulturen og identiteten»
Hele 92 prosent er negative eller svært negative til flytting av Dagbladet til Hasle.  92 prosent mener en flytting ut av hovedstadens sentrum vil svekke Dagbladet i konkurransen med VG, NRK, TV 2 og Aftenposten. 84 prosent mener merkevaren Dagbladet blir skadet dersom mediehuset trekker seg ut av Oslo sentrum, viser undersøkelsen redaksjonsklubben i Dagbladet har gjennomført blant sine medlemmer. 113 av avisens journalister deltok i undersøkelsen som ble gjennomført for to uker siden, det vil si før rabalderet startet i forrige uke. Kun fire journalister svarte at de er positive til flyttingen.

«Man fjerner kulturen og identiteten til en av landets viktigste aviser i en tid hvor andre aviser søker tilbake til kjernen av sentrum, der nerven ligger og ting skjer. Argumentene for (pengesparing) gjør at alt like gjerne kunne vært flyttet til Ytre Enebakk, hvor prisene er langt lavere», sier en av journalistene i undersøkelsen (les flere reaksjoner nederst i denne artikkelen).

- Handler ikke om følelser og nostalgi
- Jeg vil ikke kommentere innholdet i det som var tenkt som en intern rapport, utover at den bekrefter at motstanden mot flytteplanene er unison blant de ansatte i bedriftene våre. Men det vi veldig gjerne skulle ha formidlet til eierne, er at motstanden verken handler om bekvemmelighet, nostalgi eller følelser, slik de kanskje tror. Vi har helt konkrete grunner til å frykte for konkurranseevnen, merkevarene og at dette vil være dråpen som får begeret til å flyte over for flere nøkkelpersoner i mediehuset, sier Harald S. Klungtveit, leder for redaksjonsklubben i Dagbladet, til Kampanje.

- Har sett seg blind på husleiekalkyler
Han håper eieren, Aller Media, skrinlegger planene om å samlokalisere Dagbladet og Aller Media på Hasle.

- Det er ennå ikke fattet noe vedtak i saken, og vi har håp om at eierne nå tar innover seg hvor feilslått det er å flagge et nyhetsmediehus ut av Oslo sentrum, mens konkurrentene befester posisjonen sin der. Det virker som noen har sett seg blind på husleiekalkyler og glemt at vi ikke er et ukeblad. Nå skal vi bruke ukene framover til å oppklare den misforståelsen. Dagbladet-redaksjonene skal verken til Hasle, Horten eller Australia, sier Klungtveit.

 

Nytt mediehus på Hasle: Dagbladet kan bli samlokalisert med Aller Media på Hasle utenfor Oslo sentrum. Dagblad-eier Aller Media flytter til den nye signalbygningen i 2015. Foto: Aller.

  Det var i mai Kampanje skrev at Dagblad-eier Aller Media og Dagbladets ledelse utredet en mulig samlokalisering på Hasle, som ligger ett par kilometer utenfor Oslo sentrum. Tirsdag i forrige uke steg temperaturen kraftig i Dagbladet. Da skrev Kampanje at en flytting var på trappene og at de ansatte skulle bli informert om planene på et allmøte samme dag.

- Jeg deler redaksjonens bekymring med tanke på nærhet til kilder. Det er noe vi er nødt til å se på hvordan vi kan håndtere. Samtidig ser jeg at det for Aller Media totalt sett er mange store muligheter i en samlokalisering. Det gir muligheter for store synergier og store kostnadsbesparelser. Det i seg selv gir en mulighet for satsing og vekst, sa konsernsjef Tore Stangebye i Dagbladet til Kampanje.

 Les mer:  - Unison motstand mot Dagblad-flytting

Les mer: Bekrefter flytteplaner i Dagbladet

 Her er noen av Dagblad-journalistenes reaksjoner i undersøkelsen om Hasle-flyttingen:

  • «Vi taper kampen om å være først ute når det smeller»
  • «En stor avisredaksjon bør ligge i hjertet av en by, og være synlig for publikum. Det er ikke Hasle»
  • «Flere aviser har prøvd et liv utenfor sentrum. Alle jeg kjenner til har flyttet tilbake. En flytting av Dagbladet ut av sentrum vil gi kostnader som kan knekke oss»
  • «En avis er en merkevare som må profileres med hvor den holder til - og vi er ikke en lokalavis for Hasle. Fjernskriving blir mye dårlig journalistikk, vi vil tape i kampen med VG/Aftenposten. Antagelig også tape rekrutteringen til redaksjonene ».
  • «En hardt presset Dagblad-identitet vil bli ytterligere svekket»
  • «Hvis et terroranslag tilsvarende 22. juli hadde skjedd om vi var på Hasle. Hvor lang tid hadde vi brukt på å få inn relevante saker med kollektivnettet stengt og sentrum sperret av?»
  • «Dagbladets renommé svekkes.»
  • «Problemer med å rekruttere flinke folk i framtida når vi ligger utenfor sentrum»
  • «Motivasjonen i redaksjonen etter flytting vil være på bånn».
  • «Jeg husker den ødeleggende flytteprosessen for Arbeiderbladet for snart 30 år siden, da de flyttet fra Youngstorger til Hasle. Det var drepen for ånden i avisa»

 Administrerende direktør i Aller Media, Roger Hansen, ønsker ikke å kommentere undersøkelsen eller motstanden mot flyttingen.  Administrerende direktør Tore Stangebye har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Ansvarlig redaktør John Arne Markussen ønsker ikke å kommentere saken.

Ber Aller snu:  - Vi har helt konkrete grunner til å frykte for konkurranseevnen, merkevarene og at dette vil være dråpen som får begeret til å flyte over for flere nøkkelpersoner i mediehuset, sier Harald S. Klungtveit, leder for redaksjonsklubben i Dagbladet, til Kampanje. Foto: Redaksjonsklubben i Dagbladet.