Som prosjektleder for flere av TVNorges humorsatsinger, er ikke Rasmus Gjertsen Øyen helt ukjent med oppgaven han nå tar på seg.

- Det er gøy at TVNorge nå setter navn på bransjens kanskje morsomste jobb. Forskjellen på min hverdag blir at jeg nå får løftet blikket, sett helheten, og det gjør ting enklere og tydeligere både for kanalen og for våre samarbeidspartnere, sier Rasmus Gjertsen Øyen.

Øyen går fra en delt stilling som prosjektleder og humoransvarlig, til å bli rendyrket humorsjef. Han kom til TVNorge fra NRK i 2005, og har jobbet som prosjektleder i programavdelingen siden 2006. Øyen har blant annet hatt ansvar for programmer som «Norges herligste», «NAV», «Thomas Giertsen: Helt perfekt», «Asbjørn Brekke-show» og seriene til Lene Kongsvik Johansen.

- At vi nå setter en mann i sving med 100 prosent fokus på humor, er symbolsk veldig viktig. Rent praktisk så sikrer dette både utvikling og kontinuitet overfor talentene og produksjonsselskapene vi samarbeider med. Vår store satsing på norsk humor vært avgjørende for kanalens gode utvikling de senere årene, og det er naturlig at vi styrker dette arbeidet ytterligere. Rasmus er rett mann på rett sted - på rett kanal, sier Eivind Landsverk, programdirektør i TVNorge og SBS Discovery.