Denne uken er de siste store virksomhetene i det mye omtalte britiske  mediekonsernet Mecom blitt solgt. Det skjer åtte år etter at Orkla, med styreleder og storeier Stein Erik Hagen i front, solgte den gylne mediedivisjonen Orkla Media til Mecom for 7,8 milliarder kroner.

Det belgiske mediekonsernet De Persgroep kjøper danske Berlingske Media og det nederlandske mediekonsernet Wegener for to milliarder kroner. Nordmannen Truls Velgaard var toppsjef i Wegener inntil i fjor og satt i ledelsen i både norske Orkla Media og senere Edda Media og Mecom. Denne uken har han fulgt med på mediekjøpene i Danmark og Nederland.

Les også: Bruker milliarder på avis-kjøp

Tror det blir tøft
- Wegener passer godt med de belgiske eiernes tidligere posisjon i Nederland. Dette virker som en logisk løsning. Men avstanden fra Nederland til Danmark er stor. Vi erfarte i Mecom at det var krevende å skape samarbeidsgevinster mellom aviser på tvers av landegrenser. Pers Groep er ryddige og profesjonelle eiere, men det er vanskelig å se hvordan de kan være langsiktige eiere i Danmark, sier Velgaard til Kampanje.

I dag forsvarer han sin tidligere toppsjef i Mecom, den mye omstridte David Montgomery, og ambisjonene bak Mecom.

- Etableringen av Mecom bygget på en idé om at utviklingsmulighetene i tradisjonelle avisselskaper ble undervurdert i aksjemarkedet. David Montgomery hadde stor tro på mulighetene til å utvikle og styrke de tradisjonelle papiravisene, og han hadde stor tro på papiravisene som en plattform for utvikling av digitale posisjoner. Han mente også at markedsdynamikken var den samme på tvers av landegrensene i Europa, og at det derfor lå et stort synnergipotensial i en pan-europeisk konsolidering, sier Velgaard.

Han fortsetter:

- Jeg mener fortsatt at denne logikken hadde mye for seg - særlig for 8-10 år siden.  Papiravisene viste seg å være mer robuste enn store deler av investormarkedet den gang trodde. Men av forskjellige grunner klarte Mecom aldri virkelig å utnytte dette potensialet - og i dag er tiden dessverre ute for denne muligheten. I motsetning til hva som er blitt den populære oppfatningen her til lands, så var David Montgomerys ideer i stor grad sammenfallende med tradisjonelle norske journalistiske verdier, og det er all grunn til å beklage at Mecom ikke lykkes under hans ledelse. 

Spilte sentral rolle: Truls Velgaard var med fra Orkla Medias gylne dager til slutten på David Montgomerys turbulente Mecom-eventyr. Han hadde lederstilling i Mecom inntil 2013. Foto: Roy F. Andersen.

Mye så annerledes ut for snart ti år siden. I 2005 overtok Bjørn Wiggen som sjef for Orkla Media, som da var et av tre store norske mediekonserne.  Han etterlyste en digital partner i det som ble oppfattet som en ren kontaktannnonse i avisene. Truls Velgaard forteller til Kampanje at frykt var en medvirkende årsak til Orkla valgte å selge mediedivisjonen i 2006.

- Lyn for klar himmel
- Orkla Media ville i likhet med andre mediehus styrke seg digitalt den gangen. Samtidig uttrykte ikke denne «kontaktannonsen» bare en ambisjon i Orkla Media om å posisjonere seg digitalt, men det var nok også en grunnleggende uro i Orkla over at medievirksomheten var for svak på det digitale området, og at man måtte lykkes med en kraftfull digital opptrapping eller vurdere et salg av Orkla Media. Dette lå under. Etter noen måneders utredninger endte prosessen med at Orkla konkluderte med at de ønsket å selge sin mediedivisjon. Jeg tror nok frykten for at man var for svake digitalt var en viktig årsak til at Orkla valgte å selge Orkla Media, forteller Velgaard.

- Ble du overrasket over at Orkla konkluderte med at de ville selge Orkla Media?

 - Ja, den avgjørelsen kom ytterst overraskende. Helt fra Orkla Media begynte å kjøpe aviser på 80-tallet hadde det gått rykter i mange år om at mediedivisjonen ville bli solgt. Det var to årsaker til disse spekulasjonene: Den ene var at dette i bunn og grunn handlet om kjøp og salg og investeringer og den andre grunnen var det hele tiden pågikk strategiske diskusjoner i Orkla-ledelsen og blant aksjonærene om hva konsernet skulle drive med. Ser man bort fra dette, kom det som lyn fra klar himmel at Orkla ville selge mediedivisjonen.

Les også: Orkla selger til Mecom

Les også: Mener Hagen sviktet borgerpressen

- Ikke Hagen som presset gjennom salg
- Var det storaksjonær Stein Erik Hagen som presset gjennom salget?

- Jeg vet ikke, så jeg skal være forsiktig med å spekulere. Men jeg har vondt for å tro at det var bare Hagen som ville selge, det var nok enighet i konsernet. Det var nok ikke Hagen som presset gjennom dette. Jeg tror også daværende konsernsjef Dag Opedal i aller høyeste grad sto bak planene om å selge Orkla Media.

- Var skeptisk til Mecom-salg
- Advarte dere i Orkla Media-ledelsen mot å selge til Mecom?

 - Det begynner å bli noen år siden, så jeg skal være varsom med valørene. Slik jeg husker det ble det ikke gitt noen råd om å selge eller ikke selge til den ene eller andre. Orkla Media-ledelsen argumenterte for at Orkla skulle fortsette å eie mediedivisjonen, vi argumenterte for logikken og fornuften i et videre eierskap, vi argumenterte for Orkla Medias forretningsmodell. Samtidig lå det an til et salg av Orkla Media til Mecom, noe vi uttrykte bekymring for overfor Orkla-ledelsen. Vi var urolig for Mecoms finansielle evne til å gjennomføre et så stort kjøp og vi var bekymret for hvorvidt Mecom ville representere en publisistisk tradisjon som ville verne om Orkla Medias redaksjonelle verdier.

- Hva tenker du om disse advarslene åtte år senere?

 - På det første punktet, som gjald Mecoms økonomiske bæreevne, var advarselen helt på sin plass. Vår bekymring for Mecoms publisistiske verdier viste seg å være helt i tåka. Det var en mangel på forståelse for og respekt for David Montgomerys kompetanse.

- Betalte veldig høy pris for Orkla Media
Mecom betalte hele 7,8 milliarder kroner for Orkla Media, en pris mange mente den gangen var formidabel.

 - Hvis man nå ser dette i ettertid så ble det betalt en veldig høy pris for Orkla Media. Samtidig sto Mecom ganske stabilt de følgende årene, gjorde to nye store oppkjøp etter Orkla Media. Kjøpet av nederlandske Wegener, som var et større oppkjøp enn Orkla Media-handelen, skjedde sommeren 2008, bare noen uker før Lehman Brothers-konkursen. I løpet av to år gjorde Mecom flere oppkjøp, fra våren 2006 til sommeren 2008. Så kom sammenbruddet i økonomien. Timingmessig var Mecom svært uheldig.

Mener Montgomerys fall var skjebnesvangert
- Kunne Mecom vært reddet?

- Hvis økonomien hadde holdt seg på samme nivå som i 2008, så tror jeg utviklingen ville sett helt annerledes ut. Det ville blitt en utfordring å forsvare Mecoms verdier, gjelden og ideen, men det ville vært realistisk på en annen måte. Det oppstod stor uenighet etter hvert mellom David Montgomery og del av store aksjonærene. Striden handlet åpenbart om tillit. Det endte med at David Montgoemry måtte gå. Jeg tror ikke Mecom i noen perspektiv ville ha lyktes uten David Montgomery. I den grad konflikten mellom David Montgomery og de toneangivende aksjonærene hadde kommet uansett, så ville Mecom aldri lyktes, sier Velgaard.

I 2010 ble David Montgomery presset ut av Mecom. Det var starten på slutten for mediekonsernet, mener Truls Velgaard.

- Montgomerys avgang var slutten på ideen om Mecom som et konsoliderende selskap i europeisk avisbransje. Etter David Montgomery har Mecom vært et selskap uten idé og retning. Det kom tydelig frem da Mecom i juni i 2012 besluttet å forsøke å selge alle deler av selskapet.

- Montgomery ville ikke selge Edda
På tampen av 2011 vant A-pressen og daværende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen budkampen om Edda Media, som i stor grad omfattet det gamle Orkla Medias norske virksomheter. Velgaard forteller at David Montgomery, som på salgstidspunktet var ute av mediekonsernet, strittet imot salgsplanene. 

- David Montgomery hadde helt klart en overordnet ambisjon om ikke å selge Edda Media. Samtidig var det åpenbart at oppkjøpet av Wegener økte det finansielle presset på Mecom og det var på det tidspunktet uro i styret og blant aksjonærene, sier Velgaard.

Les også: A-pressen kjøper Edda Media - TV 2-salg forberedes