«Black Friday» er et begrep som brukes på dagen etter Thanksgiving i USA, der handelsstanden sparker i gang julesalget med til dels oppsiktsvekkende tilbud. Også i Norge er tradisjonen i ferd med å slå rot. I fjor dro mediehuset Nettavisen inn fire millioner kroner på varehandel gjennom samarbeid med kommersielle partnere på denne dagen. Allerede kl. 09.30 i dag hadde årets omsetning nådd samme høyder, forteller Pål Nisja-Wilhelmsen, direktør for forretningsutvikling og innovasjon i Nettavisen.

- Det er ingen tvil om at dette er den største shoppingdagen i året. Vi har satt rekorder i hele november, og spesielt denne uken. Det er likevel ganske overraskende for oss at vi skulle nå fjorårets rekord allerede tidlig på morgenen, sier Nisja-Wilhelmsen.

Har eget «live-senter»
Dette er andre året Nettavisen satser på den amerikanske tradisjonen. I tillegg til kommersielle samlesaker, merket med «Shopping» og «med annonselenker», der Nettavisen har samlet tilbud fra partnere der mediehuset får provisjon av kjøpene, har de også satt av syv kommersielle medarbeidere til å følge salget gjennom hele dagen og svare på spørsmål i et eget «live-senter». Også dette er en kommersiell tjeneste.

- I fjor var det to av våre partnere som spurte om vi kom til å gjøre noe spesielt på «Black Friday». Vi svarte ja, som vi alltid gjør, og så gjorde vi noe spesielt.

Nå går det mot en mangedobling av fjorårets omsetning.

- Hvis det fortsetter sånn, så gjør det det.

- Merker tydelig
Nisja-Wilhelmsen mener det ikke skal være noen tvil om hva som er kommersielt og hva som er redaksjonelt.

- Vi begynte med shopping for ti år siden og prøver ikke å blande det. Det får andre gjøre.

- Tror du leserne ser forskjellen?

- Jeg tror de er ganske klar over at shopping er kommersielt. Vi merker avstanden veldig tydelig.

Fra røde til sorte tall
I dag forklares begrepet «Black Friday» med at dette er dagen der handelsstanden snur underskudd til overskudd, fra røde til sorte tall. Selv om flere norske aktører har kastet seg på trenden de siste årene, er det lite som tyder på at dagen har blitt like viktig i Norge ennå. VG skriver at omsetningen av varehandelen gikk ned i uke 49 i fjor, der «Black Friday» befinner seg, sammenlignet med 2012.

- Først i fjor så vi at mange markedsførte dette som et konsept. Det er særlig skobutikker, klesbransjen og elektronikkbutikker som har hevet seg på, sier Johanne Kjuus, leder for analyse- og bransjeutviklingsavdelingen i Hovedorganisasjonen Virke, til VG.