Regjeringen Solberg lovet en felles lav momssats for papir- og digitale medier da den overtok statsrådskontorene i fjor høst. Men bare måneder etter regjeringsskiftet, tyder mye på at Høyre/Frp-regjeringen er i ferd med å gi etter for et massivt press for nullmoms for alle nyhetsmedier på alle plattformer. Bakteppet er kraftig annonsefall for papiravisene, som fortsatt er en viktig inntektskilde for en rekke mediehus. Nå går finansminister Siv Jensen langt i å signalisere at det kommer mer radikale endringer i momspolitikken for medier, vel og merke uten å garantere at det blir innført momsfritak for både papir- og digitale medier.

- Regjeringen anerkjenner at det har skjedd en utvikling som påkaller nye tiltak, det er jo derfor dette er omtalt i regjeringens plattform. I dag har papiravisene fritak for moms mens de elektroniske plattformene har 25 prosent. Det er en vesentlig forskjell. Derfor må vi prøve å få til en bedre løsning som kan stå seg i en ny situasjon. Vi er i gang med å se på dette og vi er villige til å gå i dialog med KrF og Venstre for å finne frem til en løsning, sa finansministeren under Stortingets spørretime i dag.

- Inntekter raser
Det var leder for Stortingets finanskomité, stortingsrepresentant Hans-Olav Syversen (KrF), som ba statsråden avklare om regjeringen vurderer å fjerne momsen helt. Han minnet om at det i dag er 25 år siden de første frie valgene i Polen og massakren på Den Himmelske Fredsplass i Kina.

- Felles for de to begivenhetene var at folk sto opp for ytringsfrihet som kjerneverdi, sa Syversen og gikk så til hovedpoenget: Resultatsmell i mediehusene og raske endringer i markedet, som igjen setter rammevilkårene for ytringsfrihet under press.

- Vi har en dramatisk endring på gang i Medie-Norge. Papiravisenes opplagstall og annonseinntekter raser nedover og mange lesere går over til nett, men det genererer ikke tilsvarende inntekter. En fri presse er en grunnsten i et demokrati. Det er mange partier på Stortinget som har hatt og har ulike meninger om man skal legge moms på aviser og digitale medier, men felles for alle partier er at utviklingen nå går så raskt at vi må revurdere om terrenget vi beveger oss er noenlunde likt med det vi så for bare kort tid tilbake, sa Syversen.

Han ville vite om regjeringen tar innover seg endringene i mediemarkedet og om det vil få konsekvenser for hvilket momsregime den innfører i mediepolitikken. Finansministeren svarte:

- Det er ingen tvil at det er viktig å hegne om ytringsfriheten og derfor er det viktig at man hele tiden vurderer virkemidlene. I regjeringsplattformen har regjeringen tatt til orde for å likestille papiraviser og e-aviser gjennom en lav momssats. Dette arbeidet er vi nå i gang med. Prosessen er utfordrende fordi endringen må notifiseres og godkjennes av ESA. Regjeringen prøver å finne fram til en egnet metode og en egnet sats som forhåpentligvis kan bidra til at vi retter opp - eller tilpasser oss - endringene vi nå ser, sier Jensen.

- Drastiske løsninger
Syvertsen oppfordret regjeringen til å gå «offensivt til verks og ha et åpent sinn» når den utformer den nye momspolitikken for mediene.

- Endringene er så dramatiske at KrF er villige til å se på litt mer drastiske løsninger. Det er viktig å styrke enn fri og uavhengig presse, noe som er blitt stadig mer viktig i en tid der det popper opp PR-byråer. Mitt utfordring til regjerigen er at den vurderer om man skal avstå fra merverdiavgift på alle plattformer.

Jensen svarte at regjeringen har et tett og godt samarbeid med KrF og Venstre på Stortinget og at hun er åpen for kompromisser:

- Regjeringen vil være lydhøre for innspill og synspunkter fra de to partiene på veien mot et bedre system, et system som hensyntar de endringene vi ser i hele mediebransjen. Det er verdt å ta endringene i medievaner på alvor og da må vi også endre reguleringene.

Avventende i Ap
Arbeiderpartiet er fornøyd med at regjeringen nå åpner for å vurdere å droppe moms på papiraviser og heller vil likebehandle ved å ta bort momsen på alle nyhetsmedier.

- Jeg hører mange fine ord fra regjeringen om mediepolitikken, men hittil har de ikke gjort noe for hjelpe mediene. Det er nå helt tydelig at alle partier på Stortinget nå skjønner at mediene i Norge går gjennom den alvorligste krise noensinne. Da er det viktig at regjeringen snarest mulig tar grep for å sikre den kritiske og uavhengige journalistikken og unngå at mediene blir svekket. Regjeringen må komme med tiltak som hindrer oppsigelser og nedleggelser. Det haster, sier mediepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Arild Grande, til Kampanje.

Han regner med at regjeringen kommer med et helt nytt momsforslag til høsten.

- I spørretimen var Siv Jensen i dag helt tydelig på at det kommer et nytt forslag til høsten. Nå gjenstår det å se hva de kommer med. Fortsatt frykter jeg at regjeringen vil komme med tiltak som vil kunne skyve aviser utfor stupet.

I april skrev Kampanje at Mediebedriftenes Landsforening ba regjeringen la papiraviser slippe å betale moms i en femårsperiode etter at digital lavmoms innføres. Kulturminister Thorhild Widvey ga da ingen signaler om at lavmoms for papiraviser kunne bli satt på vent. Hun lovet imidlertid at lavmoms for digitale medier vil komme raskt, uten å være mer konkret om tidspunktet. Siden den gang har presset på regjeringen økt og til høsten får mediene svar på om momsen forsvinner helt.