Gitmark vil inngå i selskapets avdeling for samfunns- og myndighetskontakt.

- Gitmark har dyp innsikt på mange politikkfelt etter å ha sittet i utenriks– og forsvarskomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen, finanskomiteen, og i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier administrerende direktør Morten Pettersen

Fra 2006 til 2009 var Gitmark leder for verdens største globale ungdomsorganisasjon, International Young Democrat Union (IYDU), og i Høyre har Gitmark hatt et særskilt ansvar for å følge opp internasjonale forbindelser.

- Valget falt på Burson-Marsteller fordi det er et byrå med høy troverdighet i bransjen, god metodikk, og en sterk internasjonal merkevare, sier Gitmark.