Aller Media satser stadig mer på tjenester innen markedsføring og kjøper nå seg opp til 56 prosent andel av digitalbyrået Hyper. Det danske familieeide mediekonsernet kom inn på eiersiden i Hyper gjennom fjorårets kjøp av Dagbladet, som har vært medeier i selskapet siden 2006 med en andel på 34 prosent av aksjene. Aller har nå kjøpt ytterligere 22 prosent av selskapet fra eierne Rolf Risnes, Lars-Petter Windelstad Kjos og Christian De Coursy. Det er Risnes og Kjos som selger mest, bekrefter direktør Rolf Hanche-Olsen i Aller Media overfor Kampanje.

Oppkjøpet betyr at Aller fortsetter å utvide sin portefølje av selskaper innen marketingtjenester. Fra før eier Aller Media content marketing-selskapet Redink og eventselskapet Nova Vista.

- Hyper er et utrolig spennende selskap i rask utvikling og med en attraktiv kundeportefølje, og vil styrke Aller-konsernets kreative og digitale tjenestetilbud til annonsørene og samtidig være en god støtte i transformasjonen av Aller til et digitalt medieselskap, sier direktør Rolf Hanche-Olsen i Aller Media.

Omsetter for 50 mill.
Hyper jobber i skjæringspunktet mellom reklame, forretningsutvikling og tjenesteutvikling. Selskapet har 50 ansatte og omsetter for over 50 millioner kroner, ifølge Aller Media. I 2012 omsatte selskapet for 41,6 millioner kroner og fikk et overskudd på 3,8 millioner.

- Vi har gjennom snart 15 år utviklet Hyper til å bli et byrå som skaper effekt for våre kunder. Vi kaller det turning ideas into business. Vi har blitt godt kjent med Aller det siste året og det er utrolig spennende å komme inn i et så fremoverlent mediehus som rigger seg for årene som kommer. Selv om grunderene nå har solgt seg noe ned blir det «business as usual» i Maridalsveien, sier Einar Risnes, daglig leder i Hyper, i en pressemelding.

- Forskjellen blir at vi nå får tilgang til et meget spennende mediemiljø som vil gi oss unike muligheter til å utvikle Hyper videre, både faglig og kundemessig. Dette er midt i blinken for den strategien vi har lagt for Hyper de neste årene, sier Risnes.

Tre kjøp på ett år
I løpet av ett år har Aller kjøpt Dagbladet for rundt 300 millioner kroner, videre sikret seg full Sol-kontroll for 46,1 millioner kroner og nå altså oppkjøp i Hyper.

- Vår strategi er tredelt: Vi skal tilpasse den tradisjonelle medievirkomheten , vi skal vokse digitalt og vi skal ta posisjoner på andre forretningsområder der medieposisjonene gir oss gode muligheter til å lykkes. Når det gjelder digital vekst vil denne i hovedsak være organisk med utgangspunkt i Dagbladet, men vi utelukker ikke ytterligere digitale oppkjøp etterhvert. Innenfor andre forretningsområder vil vi fortsette med oppkjøp, men i lavere tempo enn vi har gjort de siste to-tre årene, fortalte Rolv Hanche-Olsen til Kampanje i januar.

- Det er spesielt innenfor det området vi kaller «marketing services», det vil si tjenestevirksomheter som kompletterer vårt tilbud til annonsørene, at vi vil vurdere ytterligere prosjekter i tiden fremover, sa Aller Media-direktøren.

Les også: Aller vurderer nye oppkjøp