Administrerende direktør i Aller Media, Roger Hansen, bekrefter overfor Kampanje at mediehuset har gitt 45 ansatte sluttvederlag i forbindelse med nedbemanningen. Det ble klart mandag.

- Vi informerte mandag alle ansatte om at Aller Media har innvilget til sammen 45 søknader om sluttpakker og AFP/etterlønn, sier Hansen til Kampanje.

- Hvor mange har søkt om sluttpakker?

- Vi har mottatt flere søknader enn de som er innvilget, svarer Aller Media-sjefen

Men selskapet er ennå ikke mål med nedbemanningen på femti årsverk. Sluttpakker, AFP og etterlønn til 45 ansatte betyr at fem årsverk gjenstår.

- Vi er ikke mål når det gjelder antall årsverk som skal nedbemannes, sier Hansen.

- Hvor er det ellers blitt kuttet?

- Vi vil redusere kostnadsnivået også på alle andre områder enn de faste kostnadene.

Ledelsen i Aller Media og Dagbladet vurderer også en samlokalisering av mediehusene. Det danskeide ukebladforlaget inngikk i 2012 en avtale med Höegh Eiendom og Hasle Utvikling om bygging av et spesialtilpasset hovedkvarter i Haslevangen 3 på Hasle i Oslo. Aller Media og flere datterselskaper vil i 2015 flytte til det som omtales som en ny signaturbygning på Hasle. Nå kan også Dagbladet, som i dag holder til i Havnelageret i Oslo, bli med på flyttelasset. Det bekrefter Roger Hansen overfor Kampanje.

- Det er igangsatt et prosjektarbeid for å utrede dette, sier han.