Norske mediehus er inne i sin tøffeste periode siden finankrisen og flere mediehus forbereder seg nå til å gjøre store kutt. I dag ble det kjent at Dagbladet vurderer rundt 50 årsverk, og ingen avdelinger skjermes. Tidligere denne uken handlet det om Amedia som skal kutte rundt én halv milliard kroner. Det er ikke usannsynlig at Schibsted Norge vil varsle kutt dersom krisen fortsetter med uforminsket styrke. Også Polaris Media rammes av annonsefallet og vil trolig vurdere større kostnadskutt de neste månedene.

Les mer:

Dagbladet kan kutte 50 årsverk

Leder i Norsk journalistlag (NJ), Thomas Spence, mener situasjonen er svært dramatisk.

- Jeg har vært med i journalistikken i over 30 år. Dette er ikke bare den alvorligste situasjonen jeg har opplevd, men den alvorligste situasjonen norske medier har vært i noen gang. Vi tar på største alvor den inntektssvikten som avisene har, men man må også bidra til å skape sunne og bærekraftige medier. Man kan ikke la måneds- og kvartalsresultater agjøre hvor mange medier man skal ha i fremtiden. De kuttene som varsles er store, og det kan bety at den redaksjonelle kraften til å skape nye redaksjonelle produkter blir så svekket at man ikke klarer det, sier Spence til Kampanje.

Fulltegnet kutt-seminar
Han har invitert tillitsvalgte fra bedrifter og konsern til nedbemanningsseminar torsdag, der NJs politikk overfor kuttkravene skal utformes.

- Seminaret er dessverre mer enn fulltegnet. Det strømmer inn med påmeldinger fra Nordlys i nord til Fevennen i sør fra bekymrede klubbledere som skal samles for å finne ut hvordan de kan stå mot nye og til dels håpløse krav om kutt og nedbemanning. Vi ser også at det er en alvorlig situasjon ute i markedet, men nå opplever i vi nokså rå og delvis blinde kuttforslag, der mediehus som leverer store overskudd må kutte på lik linje med de som har dårlig og negativt resultat. Nå handler det ikke om å kutte til beinet, men til beinmargen. Det skjer i en situasjon der vi dessverre har en regjering som det virker som om jobber mer mot enn med mediebransjen med forslag om kutt av pressestøtte og momsfritak for aviser, heldigvis kombinert med lavere moms på digitale plattformer. Men det største ansvaret ligger hos eierne.

Spence mener medielederne må vise moderasjon, og oppfordrer til det han kaller en fredningstid.

- Vi står overfor en historsik krise som mediene i hele verden aldri har vært i nærheten av. Alle som har innflytelse på medieutviklingen bør forstå at det er en meget alvorlig tid og bidra til, jeg vil ikke kalle det et spleiselag, men en dugnad og en fredningstid, hvor man holder tilbake store krav til lederlønninger, bonuser og avkastning til eierne, for å bevare det beste av medielandskapet inn i en ny fremtid.

- Står bom fast
NJ forbereder seg til en hard kamp om frivillige sluttpakker i nedbemanningsprosessene.

- Vi opplever at eiere i bedrifter og konsern har blitt mer kyniske og tilbyr svært lusne sluttpakker. NJ kommer til å stå bom fast til siste slutt på at vi ønsker frivillige ordninger, og at bedrifter som har tjent godt i flere tiår sier nei til oppsigelser, men sørger for gode sluttpakker og gavepensjoner for å hindre oppsigelser og tvang.

- Blir det tøft å få gjennomslag for det?

- Jeg håper ikke det. Til nå har vi klart nedbemanning omtrent uten oppsigelser, men nå får vi varsler om at man ikke har råd. Jeg mener man ikke har råd til å la være. Dersom man skal begynne å stå for en så brutal kultur, og sende folk ut uten en buffer og uten den romsligheten som har preget bransjen, kan regningen bli mye større, sier Spence.