Egmont-selskapene fortsetter å slippe sine regnskapstall og etter at både eierkonsernet Egmont og TV 2 har vært ute, er det i dag Norges største ukebladforlag, Egmont Hjemmet Mortensen (Egmont HM) sin tur til å presentere sine tall for fjoråret. Bladsjefen i Norge, Olav Sandnes, mener ukebladforlaget som sitter på store titler som Hjemmet, Norsk Ukeblad, Elle og Her og Nå, kan se tilbake på et godt 2013.

Overskuddet endte på 165 millioner kroner og det er en resultatforbedring på 25 millioner kroner i forhold til 2012.

- Vi leverer et akseptabelt resultat for 2013, sier administrerende direktør Olav T. Sandnes i Egmont HM

Dermed ender Egmont HM opp langt mer enn konkurrenten Aller Media som tidligere i år la frem et overskudd på 16 millioner kroner og det med en omsetning som ligger flere hundre millioner kroner over.

- Hva skyldes dette tror du?

- Det er vanskelig for meg å kommentere hva våre konkurrenter gjør, men det resultatet vi ser i år for vår egen del er først og fremst summen av en rekke initiativer som vi har kjørt gjennom 2012 og 2013 og som nå gir resultater. Vi har hatt fokus på å øke relevans for samarbeidspartnerne på annonsesiden, og på å løfte vår kompetanse innen abonnementsalg, og det har, sammen med løpende arbeid med kostnadssiden, gitt konkrete effekter, sier Sandnes.

Tøffere markeder
Resultatveksten kommer til tross for at markedet for ukeblader og magasiner er under press og de siste opplags- og lesertallene ga ingen lovnader om at markedet er i ferd med å snu. Totalopplaget falt med 7,1 prosent fra 2012 til 2013 om en ser på sammenlignbare titler og lesertallene falt med nye 1,5 prosent. Siden toppen på midten av 1990-tallet har ukebladene mistet over en tredjedel av sine daglige lesere.

- Det har vært et år med store omstillinger i store deler av mediebransjen, inkludert hos oss i Egmont HM. At vi bedrer resultatet i en tid med så store endringer, kan våre ansatte være stolte av, fortsetter Sandnes.

På reklamesiden er det heller ikke så mye hjelp å få. Reklamekjøperne synes heller ikke at magasinannonsering er spesielt attraktivt for tiden og de siste reklametallene til mediebyråene viste at ukepressen som annonsekanal falt med nesten 20 prosent i årets to første måneder. Sandnes kunne til Kampanje tidligere denne uken fortelle at utviklingen for Egmont HM ennå ikke er «alarmerende» og at han opplever at Egmont HM står seg bedre enn tallene til Mediebyråforeningen viste.

- Organisasjonen har i 2013 jobbet godt både med abonnement og annonsesalg i tradisjonelle medier, samt ikke minst med annonsesalget i våre digitale kanaler. Vi tenker langt bredere enn bare ukepresse. Når det gjelder annonsesalget, har vi lagt vekt på tydeliggjøring av interessegrupper uavhengig av kanaler. Det opplever jeg at vi har lyktes godt med. Annonsørene gir oss god respons, sier han.

- Nedadgående trend
Omsetningen til Egmont Hjemmet Mortensen falt imidlertid noe om en sammenligner med 2012. I 2012 endte omsetningen på 1.162 millioner kroner, mens den i fjor falt med seks millioner kroner til 1.156 millioner kroner.

- Egmont HM har tatt markedsandeler i 2013 i så vel opplagsmarkedet som i annonsemarkedet, og styrker dermed sin markedslederrolle. Vi får tilbakemeldinger på at vi leverer høy kvalitet på produktene, både ovenfor forbruker og annonsør, sier Sandnes.

- Når inntektene er stabile og overskuddet øker; skyldes resultatforbedringen utelukkende kostnadstiltak?

- Det er en nedadgående trend totalt sett i markedet, men når vi likevel tar markedsandeler med en flat omsetningsutvikling betyr det at vi også evner å kommersialisere bedre enn det vi har gjort tidligere. Men den viktigste bidragsyteren er den redaksjonelle kvaliteten merkevarene løpende jobber for å ivareta og som gir oss den positive responsen fra leserne som jeg oppfatter at vi får. Det er her bunnplanken i vår virksomhet ligger; hardt arbeid og lidenskap for den enkelte merkevare, sier han.

Sandnes sier han ikke vil sette et tall på hvor mye forlaget har spart på kostnadssiden og effektivisert i fjor. Tidligere i år gikk konkurrenten Aller Media ut med et nytt spareprogram i størrelsesorden 70-100 millioner kroner.

- Gjennom løpende og strukturert fokus på kostnadsbasen, er det vår erfaring at vi klarer å realisere like store besparelser som det vi ser som målsetninger i store omstillingsprogrammer i mediebransjen for øvrig, sier Sandnes og legger til:

- Vi gjør det vi kan for å unngå slike programmer, men i dagens marked kan ingen utelukke noe som helst, sier han.

- Målet er vekst
Tidligere denne uken hadde Olav T. Sandnes invitert den profilerte investoren Johan H. Andresen til å snakk om sosialt entreprenørskap og innovasjon under den nye «Innovasjonsuka» i Egmonts lokaler i Nydalen. Før Andresen gikk på scenen snakket de to om både utfordringene i mediemarkedet, kostnadstilpasninger og viktigheten av å drive innovasjon. Sandnes gjentar at Egmont HM har jobbet systematisk med å tilpasse kostnadene til nye tider med store utfordringer med fall i opplagene på de fleste titlene.

- Hvor er det man kan oppnå besparelser i dag?

- Det er på flere områder selv om jeg tror nok de store enkeltområdene er tatt ut nå. I fjor avsluttet vi for eksempel trykkerivirksomheten vår. Nå handler det om å evne å holde fokus på mange initiativer parallelt for å sikre at summen av disse gir tilstrekkelig stor effekt hvert år, sier han.

- Når vil vi se Egmont HM vokse på inntekter igjen?

- Vår målsetning er vekst, men samtidig er vi veldig realistiske all den tid vi ikke ser andre vesentlige inntektsstrømmer enn annonser på innen digitale medier. Da blir det vanskelig å vokse kraftig organisk. Vi skal vokse med det digitale og forsøke å erstatte opplagsfallet med nye digitale inntekter, sier han.

Sandnes vil ikke tallfeste den digitale omsetningen eller andelen av denne av totalomsetningen utover å si at den er «sterkt voksende». Egmont Hjemmet Mortensens digitale inntekter kommer hovedsakelig fra Klikk.no, fra de 50 prosentene selskapet har i Nettavisen og på mobil.

- Vi har fortsatt den sterke utviklingen på www.klikk.no og vi har en mobil vekst som er større enn de fleste i vårt marked. Sånn sett opplever vi at vi mer enn holde tritt med i den transformasjonen som medieindustrien er midt inne i, sier Sandnes.

Her ser du 2013-tallene til Egmont Hjemmet Mortensen. Alle tall i millioner norske kroner:

Egmont HM

2013

2012

Endring i prosent

Driftsinntekter

1.156

1.162

- 0,5

Driftsresultat

165

140

+ 15,6

Resultat før skatt

165

140

+ 15,6