Ribalta PR ble startet av de tidligere journalistene Atle Gulbrandsen og Frederik Finnes i 2011, og har med seg konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola, Stein Rømmerud, som styreleder og medinvestor. På tre år har byrået inngått flere avtaler med flere aktører innenfor både varehandel og merkevare, men hovedtyngden ligger på motorbransjen. Nå har de også sikret seg importøren av Audi, Skoda, Volkswagen og Volkswagen Nyttekjøretøy, Harald A. Møller AS, på kundelisten.

PR-byrået er et av flere byråer som jobber med Harald A. Møller, og deres oppgave blir blant annet å bistå med eksternkommunikasjon og pressetjenester.

- Vi valgte å samarbeide med Ribalta grunnet deres tyngde og erfaring i bilbransjen. De kjenner allerede våre merkevarer ved indirekte å ha jobbet nær oss i mange år, sier informasjonssjef for Volkswagen Nyttekjøretøy, Benthe Saga.

Ribalta har fra tidligere selskaper som Shell, Continental, Univar, Cramo og Norboat på kundelisten.

- Vi jobber ikke utelukkende mot motorbransjen, men det har sin bakgrunn i at alle vi tre som står bak Ribalta har erfaring fra motorjournalistikken. Jeg er bilmann, Fredrik er båtmann og Stein Rømmerud er motorsykkelmann. Da vi startet for tre år siden, var det nærliggende at vi satset på spisskompetansen vår, sier Atle Gulbrandsen til Kampanje.

- Fortsatt stort potensial
- Er dette en bransje som trenger ekstra PR-hjelp?

- Vi opplever å bli tatt godt imot i bransjen. Noen er veldig proffe, mens andre er små og trenger hjelp. Denne bransjen, som mange andre, har en tendens til å tenke tradisjonelt og først og fremst reklame. Det er fremdeles litt nytt å tenke PR og mer fortjente medier.

- Hvor mye kan dere vokse innenfor denne bransjen før dere møter på konkurrerende kunder?

- Det er jo selvfølgelig alltid en utfordring når man spisser seg. Vi mener fortsatt at det er et stort potensial. Det er en såpass stor bransje med såpass mange selskaper som egentlig ikke er konkurrenter. Men som jeg nevnte innledningsvis så jobber vi med mange bransjer.

- Vil ikke bli store
I sitt andre fulle driftsår omsatte Ribalta for 4,25 millioner kroner og leverte et driftsresultat før skatt på kr 675.000 kroner, Dette er en omsetningsvekst på rundt fem prosent fra 2012. Ribalta har foreløpig to ansatte rådgivere.

- Skal dere ansette flere?

- Vi har startet relativt forsiktig og har aldri hatt noen ambisjon om å bli store. Vi har holdt på i tre år nå og har ennå ikke ansatt noen, men nå ser vi et behov for å styrke staben. Vi kommer til å øke med én eller to på kort sikt, men har ingen ambisjoner om å bli et veldig stort byrå. Vi ønsker å være et lite byrå med relativt få kunder som vi har god tid til å prioritere.

- Hvilken motorsport mangler dere kompetanse på?

- Hehe, jeg føler at vi sitter på mye av den kompetansen allerede. Det vi trenger er kapasitet og de som er flinke i faget, rett og slett.