Etter at de to store utendørsaktørene Clear Channel og JCDecaux har gjort opp om sporveien og jernbanen i Oslo, er det nå klart for et nytt storoppgjør om reklameflatene i Oslo. For nå legger Oslo kommune ut to av sine største reklamekontrakter på anbud. Det er kontraktene for bysykler, leskur og offentlige toaletter det nå skal slåss om, og Catrine Carlsen i Bymiljøetaten i Oslo kommune bekrefter at det er Clear Channel og JCDecaux som kniver om de to store kontraktene.

- Både Clear Channel og JCDecaux har vist interesse for kontraktene, sier Carlsen til Kampanje.

Størrelsen på kontraktene skal etter det Kampanje kjenner til beløpe seg til et sted mellom 60-70 millioner kroner årlig og med en varighet på minimum 12 år, er kontraktenes samlede verdi fort på 700-800 millioner kroner.

Bysykkelkontrakten er i dag i Clear Channels hender, mens det er JCDecaux som selger reklamen på leskurene. De to kontraktene utløper henholdsvis 1. mai neste år og 1. juni i 2016, men begge kontraktene legges ut på anbud samtidig. Det er også knyttet opsjoner med tanke på forlengelse til kontraktene med henholdsvis to pluss ett år.

Mer enn dobling av reklameflater
Den nye kontrakten innebærer en stor økning i antallet bymøbler som skal prege hovedstaden. I dag er det cirka 1.350 bysykler i Oslo, mens Oslo kommune nå legger opp til en dobling av antall sykler.

- I anbudet ligger et politisk vedtak på at det skal bli minst 3000 sykler, sier Carlsen.

Også for leskur og toaletter er det snakk om en økning. Kontrakten omfatter investering, drift og vedlikehold av cirka 1.000 leskur på holdeplasser langs det kommunale veinettet og ring én. Det er hele 700 flere enn de som eksisterer i dag. Omfattet av avtalen er også mulighet for 120 digitale skjermer. For utendørsselskapene er det derfor knyttet store investeringer til alle reklameflatene, det være seg bådes sykler, leskur og toaletter, men også inntekter.

Leskur, bysykler og toaletter gir reklameplass som aktøren som vinner kontrakten selger videre, og det er dette som gir inntekter for selskapet. Oslo kommune har så langt ikke hatt noen inntekter på bymøblene, ifølge Carlsen.

- Vi har ikke hatt inntekter, men fått tjenester levert i bytte mot reklameplass ved kommunal vei, sier Carlsen.

- Gigantisk investering
Amerikanske Clear Channel og franske JCDecaux har i en årrekke knivet med hverandre om å være landets største utendørsselskap. Etter at Clear Channel vant kontrakten med sporveiene, har amerikanerne distansert franskmennene. Den nye toppsjefen i Clear Channel har heller ingen hensikter om å slippe konkurrenten nærmere innpå livet. På spørsmål om hvorvidt de vil være med å kjempe om kontraktene, svarer han:

- Absolutt, sier administrerende direktør Mats Lundquist i Clear Channel Norge til Kampanje,

Han synes imidlertid det er vanskelig å anslå hvor stor omsetning kontraktene kan generere.

- Det er mulighet for fordobling av antall produkter sammenlignet med det som er i dag, men det betyr ikke automatisk at omsetningen øker. Spørsmålet blir hvor mye markedet kan tåle. Kontraktene er kanskje ikke verdt så mye det første året, men på 8-10 års sikt kan den være utrolig mye verdt med så mange bymøbler, sier Lundquist.

Han sier Oslo kommune gjerne vil ha leieinntekter eller en minimumsgaranti, men tror det kan bli vanskelig.

- Det blir en gigantisk investering, kanskje på så mye som 150 millioner kroner, sier Lundquist.

- Må se på vilkårene
Administrerende direktør i JCDecaux Norge, Øyvind Markussen, sier det ikke er offisielt hvem som er med i anbudskonkurransen før fristen for å levere tilbud utløper 12. mai.

- Men dette er selvfølgelig noe vi ser på. Vi sitter og vurderer tilbudsinvitasjonen nå, sier Markussen til Kampanje.

- Er det en fristende anbudskonkurranse?

- I utgangspunktet er det dét, for dette er i kjernen av den businessen vi er i. Men vi må se på vilkårene, og se om det er mulig å gjøre dette regningssvarende, sier Markussen.

Han peker i likhet med Lundquist i Clear Channel på at det er en krevende oppgave for den som skal gjennomføre Oslo kommunes storsatsing.

- Fra 3.00 til 1.000 holdeplasser, og fra 1.350 til 3.000 bysykler. Det er en ekstrem økning, sier Markussen.

I anbudsdokumentene til Oslo kommune står det at kvalitet på tjenesten skal telle 60 prosent i avgjørelsen om hvem som får kontrakten, mens økonomi skal telle 40 prosent.

- Hva er deres sterkeste kort hvis dere går inn i kampen?

- Det velger jeg å holde for meg selv, sier Markussen til Kampanje.

Kan få leieinntekter
I Oslo kommune er Catrine Carlsen tilbakeholden med opplysninger om hvorvidt kommunen ser for seg eventuelle leieinntekter. Hun sier eventuelle leieinntekter kan bidra til å gi økt innsyn i økonomien i kontraktene, men vil ikke kommentere dette ytterligere da dette vil være tema under anbudsprosessen. Lundquist tror deres sterkeste kort er erfaringen de har fra Oslo og andre byer.

- Vi har hatt bysyklene lenge i Oslo og levert bra, og vi har leskur i de fleste europeiske byer. Vi leverer bra løsninger med bra kvalitet og funksjonalitet, sier Lundquist.