Dagblad-eier Aller Media gikk så vidt i pluss i fjor etter milliontap året før. Ferske regnskapstall for 2012/2013 viser at konsernsjef Roger Hansen kan bokføre en omsetning på 1,389 milliarder kroner, som er 16 prosent bedre enn året før. Det danskeide mediekonsernet fikk et resultat før skatt på seks millioner kroner, mot et underskudd på 16 millioner kroner i regnskapsåret 2011/12. Driftsresultatet steg med 35 millioner til 98 millioner kroner, en vekst på 60 prosent.

Dagblad-kostnader belaster regnskapet
Aller Media har i regnskapsåret tatt ekstraordinære kostnader i forbindelse med overgangen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning i Berner Media/Dagbladet og Grieg Media. Konsernsjef Roger Hansen ønsker ikke å kommentere hvor store de ekstraordinære pensjonskostnadene er. Oppkjøpskostnadene blir også hemmeligholdt. Kampanje erfarte i fjor at Aller betalte 300-400 millioner kroner for Dagbladet.

- Berner Media Holdings omsetning og resultat for august og september er lagt inn i konsernregnskapet . Vi ønsker per i dag ikke å offentliggjøre tallstørrelser utover de vi har sendt ut – heller ikke ekstraordinære kostnader knyttet til endring av pensjonsordning eller kostnader knyttet til oppkjøpsprosjekter, sier Hansen til Kampanje.

Han sier dette om fjorårets resultat:

- Vi er fornøyd med at konsernets resultater og omsetning øker i forhold til i fjor. Oppkjøpet av både Dagbladet og andre selskaper er svært viktige og strategiske investeringer som vil sikre at Aller også i tiden fremover vil være en stor aktør i Norge.

Les også: Aller vurderer nye oppkjøp

Løfter omsetningen
Det er særlig oppkjøpet av Dagbladet som bidrar til at omsetningen samlet sett økte. I det inneværende regnskapsåret 2013/14 vil konsernet ha en årlig omsetning tett opp mot to milliarder kroner og vil da ha nærmere 700 ansatte.

- Er det kun omsetningstallene fra Dagbladet som først og fremst løfter Aller-omsetningen?

- Nei, det er ikke bare Berner Media Holdnings omsetningstall som løfter omsetningen, sier Hansen til Kampanje.

Må kutte kostnader
Papirmediene i Aller og Dagbladet merker de strukturelle endringene i mediemarkedet. Inntekter fra reklame og opplag er under press. Aller Media kuttet 70 millioner og 44 årsverk i 2012 mens Dagbladet har vært gjennom flere runder med nedbemanning de siste ti årene.

- Det er utfordrende å opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet i et mediemarked der papirbaserte medier har nedgang. Vi må derfor til enhver tid justere ned kostnadene i de delene av konsernet hvor inntektene synker, og samtidig satse og investere innenfor det digitale området, samt i våre «marketing services»-enheter som er i vekst, forteller Hansen.

- Kommer det bemanningskutt i papirvirksomhetene i Aller/Dagbladet og bladnedleggelser i 2014?

- Vi må til enhver tid forholde oss utviklingen i markedet og tilpasse kostnader til inntekter - også i 2014, svarer konsernsjefen.

- Flermedialt innen tre-fem år
Aller Media bruker stadig mer penger og tid på å ruste opp digitalt. Sist høst slo Aller og Dagbladet sammen sine digitale satsinger. 50 ansatte i Aller Medias digitale virksomheter ble overført til DB Medialab.

- Vi er på god vei mot vår ambisjon om å transformere Aller fra et tradisjonelt blad- og magasinselskap til et moderne, flermedialt konsern innen tre til fem år, sier Hansen.

Årsaken til at Aller Media gikk med 16 millioner kroner i minus i regnskapsåret 2011/2012 var at konsernet tok ekstraordinære kostnaderi forbindelse med nedbemanning våren 2012, endring av pensjonsordningen (fra ytelsespensjon til innskuddspensjon), oppkjøp av selskaper og nytt kontorbygg, samt lansering av to nye magasiner. Nå er det altså ekstraordninære kostnader som følge av kjøpet av Dagbladet som belaster årsregnskapet.

Les også: Millionsmell for Aller Media

Her er årsresultatet:

Aller Media*

2012/2013

2011/2012

Endring i prosent

Driftsinntekter**

1.389

1.198

16

Driftsresultat

93

58

60

Resultat før skatt

6

- 16

-

*Avvikende regnskapsår 1.10.2012 – 30.09.2013.

** Alle tall i millioner