Kommunikasjonsbyrået Nucleus har ansatt Reynir Johannesson som ny digitalrådgiver. Reynir kommer til Nucleus etter å blant annet ha gjort Fremskrittspartiet til Norges største parti på Facebook, ifølge byrået. Nucleus omtaler Johannesson som «Facebookpartiets arkitekt»

- Det står stor respekt av den jobben Reynir har gjort for Fremskrittspartiet i digitale medier. Strategien deres om å satse på noen få plattformer, som Facebook, foran deltakelse i alle kanaler, var svært vellykket og ledet til at Fremskrittspartiet var det største politiske partiet på Facebook på valgdagen 9. september i år. Reynirs evne til å kombinere det strategiske med det ”hands on”-operative passer godt inn i vår profil, og kommer til å bli satt stor pris på av våre kunder. Økende etterspørsel etter digitale løsninger gjorde det nå helt riktig å supplere og styrke vår digitale kompetanse med Reynir, sier administrerende direktør Øyvind Løland i en pressemelding.

Reynir startet sin digitalkarriere på Island, hvor han jobbet med den digitale folkeaksjonen i Icesave-saken og var i 2009 sentral i innsamlingen av 60.000 underskrifter (20 prosent av landets befolkning) mot en lov godkjent av landets nasjonalforsamling. I Fremskrittspartiets stortingsgruppe var Reynir en del av kommunikasjonsavdelingen og hadde ansvaret for oppbyggingen av partiets og partiledelsen kanaler på nett, inklusiv Facebook, Twitter, YouTube, Instagram og blogg. Han var med og utviklet partiets digitale strategi for valgene i 2011 og 2013 og ifølge sin nye arbeidsgiver svært sentral i å gjøre partiet til Norges Facebookparti. Reynir har også erfaring med medietrening, operativt mediearbeid og operativt krisehåndteringsarbeid.

- Det skal bli godt å bli en del av et stort kommunikasjonsfaglig miljø og jobbe med et bredt spekter av kunder og bransjer – fra kommuner, IT-selskaper, hvitevarer, bemanningstjenester til leketøy. Nucleus’ fokus på å jobbe på tvers av fagdisipliner for å skape integrerte og helhetlige kommunikasjonsløsninger tiltaler meg, det gir meg stort rom for utvikling, samtidig som jeg kan bidra med min spisskompetanse der det trengs. I tillegg har Nucleus som byrå en ærlig og uformell stil, det tiltaler min egen personlighet, sier Johannesson.

Reynir Johannesson begynte i Nucleus som digitalrådgiver 1. oktober. I Nucleus vil Reynir Johannessøn jobbe både strategisk og operativt med digitale kanaler generelt, og sosiale medier spesielt.