Mens analyseselskap som TNS Gallup jevnlig anslår Facebooks månedlige og daglige dekning i Norge, har ikke Facebook selv tidligere ønsket å gå ut med tall for hvert enkelt marked de er inne i. Nå snur selskapet, og for første gang kan ansvarlig for Facebook i Norge, Petter Høie, gå ut med egne tall på daglige og månedlige brukere.

Ifølge Facebooks egne data er totalt 2,2 millioner nordmenn innom Facebook hver dag. Hele 1,7 millioner nordmenn er nå innom Facebook på mobilen hver dag. Over 30 dager stiger tallene til 2,8 millioner månedlige brukere, der 2,2 millioner er innom Facebook på mobil.

Det er spesielt for å imøtekomme annonsører at Facebook går ut med disse tallene.

- Vi ønsker å være mer transparente i markedet, og selvsagt å underlette for de som jobber innenfor markedsføring med brukertall, slik at de faktisk kan se hvilken størrelse vi opererer med i markedet. Det er en del av policyen vår at vi ønsker å ha en mer transparent tilnærming til markedet, sier Høie til Kampanje.

Færre enn anslått
Tallene er på linje med tidligere anslått brukermasse, men er noe lavere enn de ferskeste tallene fra TNS Gallups undersøkelser. I sin Interbuss-undersøkelse for årets andre kvartal, finner de at 63 prosent av internettbefolkningen over 15 år er innom Facebook daglig. Det tilsvarer omtrent 2,4 millioner nordmenn over 15 år.

På samme måte anslår TNS Gallup at 3 millioner nordmenn over 15 år er innom månedlig.

- Ja, det er jo mange som har spekulert eller har gjort tredjepartsmålinger over tid, men dette er tall vi står for og håper skal være med på å bygge en tillit i markedet på den faktiske brukermassen som vi når der ute. Dette er signifikante tall, det å nå 2,2 millioner mennesker over 13 år i Norge i løpet av 24 timer bør være interessant for mange som driver med markedsføring, sier Høie.

- Hvis man ser på Facebook som en stor plattform, ser en at vi kan konkurrere med ganske andre store mediekanaler, som tv, hvis man sammenligner med hva de mest sette tv-programmene har av seertall. Det andre viktige er at nyhetsstrømmen er lik på desktop og mobil. Man trenger bare å produsere en annonse for mobil og desktop.

Kniper på andre tall
- Har dere tall på hvor lang tid brukerne er på Facebook?

- Det er ikke tall vi går ut med nå.

Heller ikke hvor ofte brukerne er innom daglig, er tall Facebook vil ut med.

- Og for å være helt ærlig, så vet jeg faktisk ikke. Men jeg tror nok frekvensen på daglig innlogging har økt ganske mye med veksten på mobil, sier Høie.

Vil ha videoreklame
I sommer ble det kjent at Facebook ønsker å innføre 15 sekunder lange tv-reklamespotter i løpet av året. Prisen for å vise en 15 sekunder lang spot vil koste opp mot 2,5 millioner dollar daglig, melder Bloomberg.

- Jeg kan ikke kommentere helt spesifikt på hvordan dette kommer til å være, men vi ser definitivt på løsninger på hvordan vi kan levere video på en bedre måte for å møte etterspørselen i markedet.

- Er dette noe du tror brukerne ønsker?

- Vi ser at hvis vi sammenligner oss med andre kanaler, så er video på mobile flater noe brukerne har akseptert. Jeg tror definitivt at dersom man har et kvalitativt godt innhold, som ikke går på bekostning av brukeropplevelsen, så er ikke dette noe brukerne vil oppfatte som forstyrrende.