I formiddag møtte kulturminister Hadia Tajik EFTAs kontrollorgan ESA i Brussel. Møtet er et ledd i Tajiks plan for å iverksette omleggingen av den direkte pressestøtten til å bli mer plattformnøytral, noe som blant annet innebærer en vridning mot nettaviser når det gjelder hvilke medier som får støtte og hvor store beløp disse skal motta. Endringene håper Tajik å iverksette fra 1. januar 2014, hvis de rødgrønne fortsatt sitter med regjeringsmakten da. Dagens møte var viktig for å holde en god dialog med ESA om fremdriften, og Tajik mener hun fikk positive signaler fra kontrollorganet og dets norske president, Oda Helen Sletnes.

- Jeg opplevde at ESA syntes kontakten frem til nå har vært god. De har reist en del spørsmål som de har fått besvart. ESA har fortsatt noen spørsmål, som jeg opplevde at de har tro på at de kan få svar på. Slik jeg tolket ESA-presidenten, signaliserte hun at de kunne avklare dette innen månedsskiftet september-oktober, sier Tajik til Kampanje.

Spørsmålet en tilnærmet samlet mediebransje etterlyser svar på, om det er mulig å gjøre om på momsfritaket slik at det også kan omfatte digitale medier, tok Tajik imidlertid ikke opp med ESA på dagens møte. I dag har papiraviser momsfritak, mens digitale medier må betale 25 prosent moms. Høyre har, i likhet med deler av det regjeringsoppnevnte Slettholm-utvalget, gått inn for en plattformnøytral lavmoms, hvor åtte prosent er nevnt som en mulig sats for både papir- og nettmedier. Regjeringen har på sin side avvist en slik lavmoms, av en rekke grunner. Moms var ikke et tema på dagens møte.

- Jeg har ikke tatt opp spørsmålet om plattformnøytral lavmoms med ESA i dag, sier Tajik til Kampanje.

- Gjennomdrøftet spørsmål
- Hadde ikke dette vært en god anledning til å få avklart om det er mulig å gjennomføre det?

- Vi anser dette spørsmålet som relativt gjennomdrøftet, og regjeringens syn på det er kjent. Den type diskusjoner og vurderinger er gjort før regjeringen inntok sitt standpunkt, sier Tajik.

- Det mest tungtveiende er altså at dere ikke ønsker å innføre plattformnøytral lavmoms - ikke at dere tror ESA ikke vil godkjenne det?

- Vi har redegjort ved flere anledninger for hvorfor vi ikke går inn for plattformnøytral lavmoms, og den begrunnelsen står ved lag. Det er sammensatte grunner til det: tekniske, økonomiske, juridiske og praktiske. Summen av disse er at det neppe lar seg gjennomføre, sier Tajik.

- Ikke imponert over Wilberg
Tajik ble på MBLs årskonferanse i Drammen nylig invitert til å besøke medieforsker Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI og lære om medieøkonomi. Wilberg er sterkt kritisk til regjeringens manglende vilje til å jobbe for en plattformnøytral lavmoms. Tajik legger ikke skjul på at hun har liten sans for invitasjonen fra Wilberg.

- Det er ikke uvanlig, når noen er uenig med en i en konkret sak, at en prøver å bortforklare det med at den man er uenig med har mindre kunnskaper enn en selv. Det er en måte å argumentere på som jeg ikke blir så veldig imponert av, sier Tajik til Kampanje.