I går demonstrerte Schibsted hvem som er mektigst i Polaris Media, hvis noen har undret på det. Schibsteds Bernt Olufsen, som i 17 år var sjefredaktør i VG, ble ny styreleder og Schibsteds konserndirektør Trond Berger inntar også styret etter at han ble valgt inn på bekostning av Kaare M. Gisvold, som også ufrivillig forlot posten som styreleder etter 20 år.

Etter at Schibsted ble tvunget av Medietilsynet til å selge seg ned til sju prosent i Polaris Media for å kunne bygge mediekonsernet Media Norge i 2008, er mediekonsernet igjen største eier med en post på 29 prosent.

Dermed starter spekulasjonene om hvorvidt Schibsted igjen vil forsøke å sikre seg full kontroll over de Polaris-eide Finn-aksjene. Da Schibsted jaktet på Adresseavisens gullkantede aksjer i pengemaskinen Finn i 2008, skapte det knuter på tråden mellom Norges største mediekonsern og det mektigste mediekonsernet nord for Dovre. Konsernsjef Per Axel Koch og styreleder Kaare M. Gisvold, med styrets flertall i ryggen, takket nei til Schibsteds bud på 540 millioner kroner for Adresseavisens Finn-post på 11,33 prosent. Hvilket satte sinnene i kok i Schibsted-ledelsen. Budet i 2008 verdsatte Finn.no til totalt 4,77 milliarder kroner. I dag regner Polaris Media-ledelsen med at Finn-posten er verdt mellom 700 og 900 millioner kroner.

- En minoritetspost
Når Kampanje spør Olufsen om Schibsted igjen vil prøve seg med et bud på Finn-aksjene, svarer han slik:

- Polaris-posten i Finn er en minoritetspost, så dette er ikke et hyperaktuelt spørsmål i dag. Men hva som skjer senere er uvisst. Det kan jo hende at Polaris vil realisere verdiene som ligger i Finn-aksjene, sier Olufsen til Kampanje.

Han ser fram til å innta styret i Polaris, som blir den mest krevende styrejobben han har hatt så langt i karrieren.

- Det er utrolig spennende, det føles nesten som en hjemkomst. Det er et selskap jeg har eid aksjer i siden 1978, det er en virksomhet jeg har vært ansatt i tidligere og hovedkontoret ligger i min hjemby, sier Olufsen, som er født og oppvokst i Trondheim.

- Bygger ikke CV i Schibsted
- På generalforsamlingen torsdag viste Schibsted muskler. Blir Polaris «SAS» - «Schibsted Alt Sammen» - når du på vegne av Schibsted overtar styreledervervet?

- Schibsted er den største eieren i Polaris og da er det ikke urimelig at den største eieren engasjerer seg og søker innflytelse i selskapet - til det beste for selskapet. At Schibsted fikk flertall på generalforsamlingen er ikke urimelig eierposten tatt i betraktning, sier Olufsen.

Han avfeier kategorisk at han blir en marionett for Schibsted når han overtar styrelederjobben.

- Jeg bygger ikke CV i Schibsted lenger, jeg er på tampen av min karriere. Jeg vil ha en selvstendig rolle som styreleder og vil jobbe for selskapets aksjonærer og til beste for selskapet.

- Undrende til skepsisen
Olufsen innrømmer at han er litt overrasket over at Schibsteds økende eiermakt møtes med skepsis i Trøndelag og blant enkelte i Polaris-sfæren.

- Men jeg tror ikke skepsisen er så stor blant de profesjonelle aktørene i mediemarkedet. De vet at Schibsted står for redaksjonell uavhengighet og integritet og jeg har selv hatt stor glede av å jobbe for Schibsted i mange år. Schibsted er levende opptatt av å utvikle mediebedrifter, så derfor stiller jeg meg litt undrende til denne skepsisen.

Olufsen forteller at mange av hans ungdommsvenner er opptatt av Polaris og at de vil følge med på hvordan han skjøtter styreledervervet. Én av vennene er tidligere advokat Harald Ellefsen, som Adresseavisen i 2003 kåret til byens mektigste person. Ellefsen er aksjonær i Polaris og har vært brennende opptatt av trøndersk eierskap i mediekonsernet

- Han er en av dem som kjenner meg best og han har allerede ringt meg, sier Olufsen.

Det nye Polaris-styret består i tillegg til Olufsen av Kristine Landmark (nestleder), Lars Svensson, Stig Eide Sivertsen, Bente Rathe, Trond Berger og Bente Sollid Storehaug, i tillegg til ansatterepresentanter.