Den siste uken har NRK fått mye kritikk for reportasjen om en straffedømt romkvinne som ble sendt i Dagsrevyen 12. januar. I reportasjen utelot NRK opplysningen om at kvinnen var dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter, og kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas har etter mye kritikk beklaget og innrømt at reportasjen aldri burde vært sendt.

Fagbladet Journalisten er blant mediene som har dekket saken. Bladets nettsted valgte å publisere reportasjen etter at NRK hadde slettet den, og la også ut en intern NRK-logg som viser hvilke overveielser vaktsjefen gjorde for og imot utelatelse av opplysningene i reportasjen, før hun konkluderte med at det «ville komplisere» saken å ta med opplysningene.

Både Journalisten og VG har valgt å omtale journalisten og vaktsjefen i NRK med navn. Atle Bjurstrøm, nyhetsanker i Dagsrevyen og klubbleder for Dagsrevyen i fagforeningen NRKJ, som er underlagt Norsk Journalistlag (NJ), mener fagbladet Journalisten ved å omtale journalisten og vaktsjefen med navn, har forlatt prinsippet om redaktøransvar.

- En ting er at NRK-journalisten står med byline på sendingen, men jeg synes likevel Journalisten har forlatt redaktøransvaret som prinsipp. Det får stå for Helge Øgrims regning. Jeg fokuserer på å bidra til at saken løses på best mulig måte, sier Bjurstrøm til Kampanje.

Les også Journalisten-redaktør Helge Øgrims tilsvar:

- Journalister har et stort ansvar

- Har reagert på formen og omfanget
Bjurstrøm minner om at Hans Tore Bjerkaas også presiserte prinsippet om redaktøransvar da romkvinne-saken ble diskutert i NRK-programmet Aktuelt på onsdag.

- Slik jeg oppfattet det fikk han da støtte fra Aftenposten-redaktør Hilde Haugsgjerd i at redaktøransvaret gjelder, sier Bjurstrøm.

Han forteller at han har reagert på måten saken har blitt framstilt på i fagbladet Journalisten, som utgis av journalistenes fagforening NJ.

- Jeg har reagert på formen, omfanget og jakten fra et fagblad, selv om jeg på det sterkeste understreker at de skal lage normal journalistikk de også. De skal ikke jobbe på noen annen måte enn andre, men jeg har reagert på formen, sier Bjurstrøm.

- Journalister lager kritiske saker om andre – må de ikke tåle et kritisk søkelys selv også?

- Jo, selvsagt – og journalister har også ansvar. Men bunnlinjen er at redaktøransvaret gjelder, det er et solid forankret prinsipp, sier Bjurstrøm.

- Vil dere sensurere medlemsbladet?

- Overhodet ikke. Jeg er fristet til å tilføye: Er du gal?

- Jakter på sine egne
Nyhetsredaktør i NRK, Stein Bjøntegård, reagerer også på navngivingen i flere medier av journalisten og vaktsjefen.

- Det er veldig uheldig. I vår bransje er det redaktør-ansvaret som gjelder, og hvis det skal ha noen mening, må lederne ta ansvaret. Vi har forsøkt å presisere det, men det har ikke holdt for den øvrige pressen. Ved å navngi reporter og vaktsjef pulveriserer man betydningen av redaktøransvaret. Uansett hva man har gjort og om systemene ikke har fungert, er det redaktørens ansvar. Slik fungerer det også i næringslivet og forvaltningen, sier Bjøntegård.

Han synes det er paradoksalt at fagbladet Journalisten – som utgis av Norsk Journalistlag (NJ), hvor de fleste NRK-journalister er organisert – er blant mediene som navngir journalisten og vaktsjefen.

- Det forundrer meg enda mer, at de er så til de grader er på jakt etter sine egne. Dette er en spesiell sak hvor vi har gjort en grov feil, og jeg skjønner at det er faglig interessant å finne ut eksakt hvordan en slik feil kan skje. Men dette er jo deres folk, våre journalister og vaktsjefer er organisert i NJ. Jeg og andre redaktører er ikke det. Det er noe galt med retningen her, sier Bjøntegård.

Selv om en redaktør ikke kan være fysisk tilstede hele tida, og må delegere ansvar nedover, ligger det overordnede ansvaret alltid øverst hos redaktørene, mener Bjøntegård.

- Det er et poeng som gjelder overalt i norsk presse, og som jeg trodde pressen praktiserte. Det forundrer meg at man er så på jakt etter syndebukker nedover i systemet, sier han.

- Journalister lager kritiske saker om andre – må de ikke tåle et kritisk søkelys selv også?

- Det kan du for så vidt si, men også når journalister lager kritiske saker om andre, er det de ansvarlige de må se etter. Å gå på enkeltpersoner lenger ned i systemet mener jeg er uheldig, sier Bjøntegård.