Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kunne se langt etter en avklaring på momsspørsmålet da det nye statsbudsjettet ble lagt frem i dag.

MBL har foreslått et nytt momsregime som innebærer at alle medier skal betale lavmoms. Det betyr at papiravisene oppgir sin mangeårige fordel for at digitale medier skal kunne nyte godt av lavmoms. Men medieorganisasjonen krevde samtidig at den nye ekstrautgiften papiravisene blir påført, som følge at de går fra nullmoms til åtte prosent moms, skal refunderes av staten på et eller annet vis.

Les mer:

- Tror regjeringen innfører lavmoms

Forkaster modellen
I dagens statsbudsjett var ikke momsspørsmålet nevnt med ett ord og nå forkaster den ferske kulturministeren Hadia Tajik den foreslåtte modellen.

- Vi har ikke grunnlag til å tro at en slik modell med full kompensasjon vil få støtte i ESA. Det er heller ingen andre europeiske land som har erfaring med lavmoms på digitale medier, sier Tajik til Kampanje.

Kulturministeren vil derfor ikke gå videre med modellen MBL har skissert opp.

- Men vi tar på alvor utfordringene mediebransjen står overfor med endring av leservaner og behov for omstilling. Det er årsaken til at vi øker produksjonsstøtten og endrer tildelingsvilkårene, sier hun.

- Vi holder gjerne kontakt med mediebransjen for å finne ut hvordan vi best kan legge til rette for at mediebedriftene skal ha gode rammebetingelser fremover.

- Håper på rask behandling
Kulturdepartementet øker produksjonstilskuddet til dagsaviser med 20 millioner kroner i 2013, slik at samlet bevilgning blir 307,9 millioner kroner.

Samtidig åpner de for å endre kvalifikasjonskriteriene og tildelingskriteriene for produksjonsstøtten til dagsavisene. Det vil ikke lenger være et krav at støttemottakeren må utgi papiravis. I tillegg vil alle publiseringsplattformer, inkludert digitale utgivelser, trekkes inn i beregningen av tilskudd.

Men nettaviser som ikke tar seg betalt, vil ikke få nyte godt av støtteordningen.

Endringene i kvalifikasjons- og tildelingskriteriene må godkjennes av Eftas overvåkingsorgan ESA. Tajik kan derfor ikke si når de vil tre i kraft.

- Men vi håper å få en rask behandling.

- Hva mener du er den største utfordringen mediebedriftene står overfor fremover?

- Jeg ser at mediebedriftene opplever stramme økonomiske rammer og at det er et høyt tempo i journalistenes hverdag. Det gjør at de ikke får laget mange grundige gravesaker, som er journalistens hedersmerke. Det trenger vi i et åpent, fritt og velfungerende demokrati.