Kathrine Brøsholen rykker oppover i Schibsted-konsernet. Nå blir hun ansvarlig for salgsutvikling i Schibsted på konsernnivå og skal rapportere direkte opp til Gunnar Strømblad i konsernledelsen.

- Brøsholen har hatt ansvaret for den systematiske utviklingen av salgsarbeidet i Schibsted og etablert det vi har definert som «Schibsted Way of Sales». Hun har dermed hatt ett sterkt bidrag til at konsernets salgsorganisasjoner nå jobber suksessfullt med kontinuerlig forbedring innenfor salg, sier Gunnar Strömblad, konserndirektør for salg i Schibsted Media Group.

Brøsholen har også tidligere jobbet med salgsutvikling i Schibsted og etablering av systematikk og metode innen for salg, men klatrer nå ytterligere oppover i Schibsted-konsernet når hun erstatter Joakim Claesson som går over i ny rolle i Schibsted Sverige

Schibsted-måten
- Hva er «the Schibsted Way of Sales»?

- Det går på at du skal bruke tiden på det som skaper verdier og kontinuerlig forbedring. Toyota er et eksempel på et selskap som har vært gode på dette og de gjør det jo veldig bra. Det vi gjør i Schibsted er at vi hver januar ser på måten vi jobber innenfor ulike områder og finner ut hvor vi er faglige sterke og hva som er viktig, også lager vi prosjekter på de områdene vi trenger å forbedre oss. Internt sier vi at vi skal jobbe med «kontinuerlig forbedring» som for mange er kjent som «Lean». Dette er en metode som opprinnelig kommer fra industrien. Vi skal ta bort det som ikke skaper verdi for kunden, sier Brøsholen til Kampanje.

- Er det noen forskjell på mediesalg og andre typer salg?

- Alt salg går vel ut på å finne de gode løsningene og for oss i mediene går det på å finne gode løsninger for våre annonsører. Her har det skjedd en endring de siste årene som har gjort det vanskeligere å orientere seg i det nye medielandskapet og det har blitt mer krevende og være en dyktig medieselger. Du må ha god innsikt i alle plattformer og evne å sette deg inn i kundens utfordringer for å finne de optimale løsningene som gir størst mulig effekt. Vi har en akademisk tilnærming til faget salg, sier Brøsholen.

- Verdensklasse
Om sin nye nestkommanderende sier konserndirektør Gunnar Strømblad at det hviler et tungt ansvar. For det er intet mindre enn «verdensklasse» som er målet.

- Sammen med sin bredde og dybde innenfor salg skal Brøsholen opprettholde momentum og fortsette vår utvikling til å bli en salgsorganisasjon i verdensklasse, sier Strömblad.

Brøsholen har tidligere jobbet i selskaper som GE Money Bank, Telenor og Intergraph Norge.

- Jeg gleder meg både til rollen og til å fortsette arbeidet med å støtte konsernets salgsorganisasjoner. Det gjøres så mye fantastisk salgsarbeide i Schibsted Media Group som vi deler som beste praksis, og vi utfordrer hverandre på å bli bedre via felles prosjekter og salgsaktiviteter. Dette gjør at vi hele tiden fokuserer på å være de beste til å finne gode løsninger for våre annonsører, sier hun.

Joakim Claesson, som tidligere hadde Brøsholens ansvarsområde, blir nå sjef for organisasjon- og kundeutvikling i Schibsted Sverige.