Jan Fredrik Karlsen startet Playroom som et managementselskap i 2001, men utvidet satsingen til å omfatte event i 2007 med Jens Nesse som partner. Selskapet har lenge hatt et tett samarbeid med Monster-gruppen, først og fremst på ulike tv-produksjoner.

Nå tar Monster-gruppens eiere Nice Entertainment Group steget fullt ut og kjøper Playroom.

- Det er mange gode grunner til dette kjøpet, sier Morten Aass, administrerende direktør i Nice-gruppen, i en pressemelding.

- Vi har god erfaring med denne kombinasjonen i Sverige. Baluba TV og Baluba Event har levd i et fruktbart fellesskap gjennom mange år. Kreativitet og gjennomføringsevne er nøkkelen for begges suksess, og mange fellesfaktorer finnes i miksen av historiefortelling og opplevelsesbasert kommunikasjon. I dette grenselandet ser vi en økende interesse for såkalt branded entertainment. Forutsetningene for å lykkes i dette raskt voksende segmentet øker betydelig med så gode aktører fra hvert sitt mediasegment. Det felles event-samarbeid som nå fundamenteres mellom Norge og Sverige er en annen spennende effekt av Playroom-kjøpet. Det finnes mye å hente i øket grad av formatering og utvikling av felles kunder og case.

- Nå, når landskapet endres til å innbefatte flere distribusjonsmuligheter, flere kunder og nye finansieringskilder er tiden moden for å bygge et bredere underholdningshus. I uoverskuelig fremtid vil Monster og Playrooms primære forretningsmodell være uendret, men nye vil tilkomme, og disse vil vi gjerne være med å både utvikle og gjennomføre, avslutter Aass.

Også Jan Fredrik Karlsen gleder seg over salget.

- Ambisjonen til Playroom har hele tiden vært å bli en viktig arvtaker til de eldre og mer etablerte konkurrentene våre. Vi har hele tiden utfordret konvensjonelle tenkemåter, og det skal vi fortsette med. Et slikt ekteskap som vi nå går inn i, på dette nivået, er nybrottsarbeid i Norge, det har aldri skjedd før, sier han i meldingen.

- Dette gir artistene våre, kundene våre og våre ansatte enda større muligheter fremover! Vi gleder oss til å bryne oss på enda mer krevende oppgaver i åra som kommer. Bring it on!