I 2008 kjøpte mediekonsernet Egmont og Nettavisen 45 prosent hver av selskapet Biip og de tre gründerne Erling Løken Andersen, Ozan Øzerk og Bo Myrås. Senere overtok TV 2 eierskapet i Biip og har de siste årene drevet det sammen med Egmont.

Men nå er det over ut for Biip i Egmont.

- Egmont Serieforlaget og TV 2 har valgt å selge Biip.no, fordi nettsamfunn rettet mot «teenagere» ikke lenger er en del av vårt strategiske satsningsområde, sier administrerende direktør for Egmont Serieforlaget Jannicke Haugen.

Kjøper tilbake
Egmont og TV 2 selger nettsamfunnet for ungdom til en som kjenner nettstedet godt. Det er tidligere eier Erling Løken Andersen som kjøper tilbake nettstedet.

- På tross av Facebook sin inntreden i Norge har Biip.no lykkes med å bevare en posisjon hos målgruppen 15-20 år. Med 90.000 unike besøkende i uken og 454.000 medlemmer er Biip.no fortsatt et sterkt ungdomsmedie. Jeg tror avtalen ivaretar interessene til de ansatte, selskapet og de tidligere eierne på en god og balansert måte, sier Erling Løken Andersen til Kampanje.

Alt så rosenrødt ut da de tre Biip-eierne solgte selskapet i 2008 til Egmont. Prisen på selskapet ble ikke kjent, men oppsiden var stor. Ifølge Dagens Næringsliv var salgssummen resultatavhengig, med en øvre grense på 100 millioner kroner hvis alt klaffet frem mot 2011.

- Jeg, Bo og Ozan kjøpte Biip for én krone i 2005 og vi gjorde en god kule da vi solgte det til Egmont i 2005. Men jeg har ikke lov til å gå ut med prisen, sier Løken Andersen.

Ikke full pott
I dag har de tre tidligere eierne avsluttet samarbeidet. Ozan Øzerk er blitt lege, Bo Myrås har startet for seg selv og Erling Løken Andersen jobber som digitalsjef i mediebyrået til Geir Kjærnes og Per Hæhre, In Sight. Nå går han også inn som investor i Biip.no.

- Stemte anslagene på 100 millioner kroner?

- Det jeg kan si er at finanskrisen gjorde avtalen litt mindre gustig enn det det så ut som i 2008, sier Løken Andersen i dag.

Biip ble startet i 2000 for å selge ringeløyder men utviklet seg etterhvert til å bli et nettsamfunn for ungdom.

- Nå skal vi ta det til nye høyder, sier Løken Andersen.

Går i null
Toppåret var i 2008 da ungdomsnettsamfunnett omsatte for nesten 20 millioner kroner og leverte overskudd på 8 millioner kroner og selv om medlemstallene fortsatt å vokse gikk det tråere resultatmessig. i 2009 leverte selskapet et underskudd på 4,1 millioner kroner. Annonseomsetningen i dag ligger på rundt ni millioner.

- De siste årene har Biip vært drevet av Egmont og TV 2 og selskapet har vært gjennom noen vanskelige år, men det gjort noen grep i 2011 som gjør at burtikken går i null i 2011. Medlemstallene har heller aldri vært høyere enn nå og vi har siden toppåret i 2008 gått fra rundt 200.000 medlemmer til 454.000 medlemmer, sier han.

I tillegg til Biip.no overtar Løken Andersen også nettstedene Spill.no og Bloggr.no og et foreløpig ansvar for selskapets syv ansatte.

- Fremover vil selskapets satsningsområde også ligge i utviklingen av nye, internasjonale sosiale medier. Det jobbes nå med å få på plass en ny daglig ledelse i selskapet, som får ansvaret for å videreutvikle og foredle de verdier som foreligger, sier Erling Løken Andersen.