Sponsormarkedet vokser mer enn det samlede reklamemarkedet. Kampanje kan i dag gjengi helt ferske tall som slår fast at det norske sponsormarkedet beløper seg til 3,8 milliarder kroner.

- Det betyr at sponsormarkedet har hatt en økning fra 2010 på 6,6 prosent og det er en pen økning fra 2010, sier Lars Martin Kaupang i Sponsor Insight.

Det er rådgivningsselskapet og analysebyrået Sponsor Insight som har samlet sammen og ferdigstilt tallene som viser at det norske markedet for sponsing har vokst mer enn markedet for merkevarereklame. Da Mediebyråforeningen nylig la frem sine årstall, viste disse at reklamemarkedet vokste med 3,7 prosent.

Senere i dag, under det store sponsorseminaret «Spot 2012», vil alle de ferske sponsortallene bli presentert av IRMs daglige leder Magnus Anshelm. Han kommer til å gå gjennom de ferske tallene og se på sponsingens plass i den totale markedsmiksen.

Men allerede nå kan Kaupang fortelle hva prognosene for 2012 ligger på.

- Hva blir utviklingen i 2012?

- Prognosen for 2012 sier at det blir en vekst på 3,6 prosent og i kroner og øre vil det si at markedet skal opp på 3,94 milliarder kroner inneværende år, sier Kaupang.

En vekst på 3,6 prosent i 2012 slår også prognosene for reklamemarkedet, som ifølge Aegis Media er anslått å ligge på to prosent. Kaupang sier han ikke vil bli overrasket om markedet for sponsing bikker fire milliarder kroner noe som vil være en milepæl for det norske sponsormarkedet.

- Hvor kommer veksten?

- Det litt tidlig å si. Men vi nærmer oss fire milliarder og jeg vil overhodet ikke være overrasket om vi passerer fire milliarder kroner i 2012. Vi fornemmer en litt større usikkerhet om hvordan finanskrisen vil slå inn over sponsormarkedet, men samtidig opplever vi gjennom kartleggingen vår at en lang rekke aktører innenfor idrett og kultur allerede er sikret seg en betydelig vekst ved inngangen til 2012. Vi vet om helt konkrete organisasjoner og teatere som allerede har tegnet avtaler for 2012 som ligger på et vesentlig høyere nivå og de aller fleste som ikke har endelig spikrede avtaler, sier man er på trygg grunn om man bruker 2011-tallene, sier Kaupang.

Kaupang, som tidligere var styreleder i den stadig voksende Sponsor- og eventforeningen, mener sponsing er en mindre konjunkturutsatt mediekanal enn andre annonsekanaler av to grunner.

- Det som kjennetegner sponsing som mediekanal, er at kanalen ikke har de store utslagene. Sponsormarkdet har vokst sammenhengende de siste 10-12 årene til tross for to store finanskriser og det gjelder både i Norge og ikke minst globalt. Det andre er at utslagene ikke er like store under de store krisene og grunnen til det er at avtalene har en større langsiktig karakter. En kan ikke bare hoppe ut og inn av en samarbeidsavtale på to til fire år, sier Kaupang.

Senere i kveld vil Sponsor- og eventforeningen også kåre årets beste sponsorer, sponsorater og sponsorobjekter under prisutdelingen «Spot 2012».