Schibsted Media Groups norske virksomheter, deriblant mediehusene i Media Norge, Finn, Schibsted Vekst, VG og Schibsted Forlag skal samles under en felles overbygning under navnet Schibsted Norge.

- Dette er et fremtidsrettet retningsvalg for Schibsteds norske virksomhet. Det vil styrke vår digitale satsing og gi oss enda større slagkraft i annonsemarkedet, sier Schibsted Media Groups konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en melding fredag morgen.

Dermed blir det rekke interne eierendringer i Schibsted-systemet. Schibsted Norge opprettes ved at det selskapet som i dag heter Media Norge bytter navn, og at eierskapet til Verdens Gang og Schibsted Forlag flyttes til dette selskapet.

Schibsted Norge vil dermed være morselskapet til Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Verdens Gang, Finn.no, Schibsted Forlag og Media Norge Trykk med tilhørende datterselskaper.

Ingen nye kutt
Sammenslåingen skjer samtidig med at Schibsted legger frem sine tall for fjorårets fjerdekvartal og her kommer det tydelig frem hvorfor Schibsted nå ønsker å styrke seg i Norge:

  • Inntektene i de store mediehusene Media Norge og VG samlet sett er i beste fall stabile.
  • Opplagene i alle Media Norge-avisene går tilbake. VG faller med snaue ti prosent
  • Annonseinntektene er under press for alle papiravisene med et reklamefall i VG papir på 13 prosent. Media Norge-avisene tilbake syv prosent.
  • Resultbidragene fra online er fortsatt beskjedne med kune tre prosent i Media Norge (eks. Finn).

Les mer om resultatene til Schibsted her: Svakere fra Schibsted

Ryssdal understreker at abonnementsavisene og VG skal opprettholde den samme høye grad av redaksjonell uavhengighet, journalistisk selvstendighet og frivillighet i innholdsutveksling som nå.

- Det er ingen planer om redaksjonelt samarbeid på mediehusenes kjerneområder. VG skal ikke delta i den stoffutvekslingsavtalen som mediehusene i Media Norge har. Det skal fortsatt være tøff nyhetskonkurranse mellom mediehusene. Det er svært viktig at alle selskapene beholder sin kultur og identitet selv om det nå blir en felles overbygning, sier Ryssdal.

- Mer digitalt trykk
Schibsted Norge vil bli ledet av Didrik Munch. Fra VG vil Torry Pedersen, Jo Christian Oterhals og Espen Egil Hansen gå inn i den nye konsernledelsen, der alle redaktører og administrerende direktører fra dagens selskaper i Media Norge deltar, i tillegg til konserndirektørene for finans og digital.

Schibsted skriver at det er flere grunner til opprettelsen av Schibsted Norge.

- For det første vil det gi Schibsted enda større trykk på den digitale satsingen. Mer kompetanse og ressurser til digital utvikling vil gi oss større innovasjonskraft sammen og bedre muligheter til å ta nye digitale lederposisjoner. Dette vil gagne oss alle, sier VG-redaktør Torry Pedersen.

- Styrke seg mot tv
Didrik Munch mener at et Schibsted Norge vil få enda større styrke i annonsemarkedet.

- VG pluss mediehusene i Media Norge og Finn har et samlet fotavtrykk som ingen andre. Vi har unike nasjonale og regionale posisjoner sammen, og med bedre strategisk samordning og gjennomslag blir vi enda mer attraktive for store annonsører. Vi tror at vi fremover kan styrke vår konkurranseevne mot tv, sier Munch.

Schibsted Norge vil også gi muligheter for mer effektiv drift og en ryddigere struktur.

- Vi ønsker hele tiden å ha mest mulig effektiv drift av organisasjonen, og endringer vil alltid kunne skje. Mindre kostnader utenfor kjerneområdene gir mest mulig styrke på journalistikk og salg, poengterer Munch.

I meldingen kommer det frem at det ikke er noen planer om nedbemanning og oppsigelser som følge av opprettelsen av Schibsted Norge.

Avviste sammenslåing
Få måneder etter at Rolv Erik Ryssdal ble konsernsjef i Schibsted, ble det klart at mediekonsernet diskuterte en sammenslåing av Media Norge og VG. Men å utvikle Media Norge til et Schibsted Norge, som også inkluderer VG, ble avvist av konsernsjefen i et intervju med Kampanje 22. oktober 2009.

- Det foreligger ingen planer om det. Media Norge har vært «in the making» ganske lenge, men ble først etablert i slutten av juni og det er nå først ledelsen kan sette i gang for fullt med samarbeidet i disse avisene. Der er det nå mye å ta tak i og mange spennende utfordringer og det er dette det er fullt fokus på i dag. Jeg tror det vil være galt for både VG og Media Norge om man skulle prøve å knytte dem enda tettere sammen, sa Ryssdal til Kampanje den gangen.

Les også: Ryssdal holder VG unna Media Norge

I mars i fjor tok Schibsted full kontroll over Media Norge, stikk i strid med intensjonene til sjefredaktørene som ville hindre at Schibsted og Edda Media delte regionavisene mellom seg.

Få måneder etter at Rolv Erik Ryssdal overtok konsernsjefjobben etter Kjell Amot i 2009, stilte Kampanje Ryssdal følgende spørsmål:

- Schibsted eier i dag 80 prosent av Media Norge. Er det aktuelt på sikt å kjøpe ut minoritetsaksjonærene i Media Norge, slik at Schibsted får 100 prosent av aksjene i selskapet?

- Det foreligger ikke noen planer om det. Det vi har sagt, er at vi på et tidspunkt ser for oss en børsnotering, men den har vi utsatt på grunn av de vanskelige økonomiske tidene, sa Ryssdal til Kampanje den gangen.

Les også: - Media Norge ikke et rent Schibsted-selskap

Les også: Vant kampen om Media Norge