Regnskapstallene til det svenske mediekonsernet Modern Times Group som eier tv-kanalene TV3 og Viasat4 i Norge samt radiokanalen P4 gikk på en solid smell mot slutten av 2011.

Konsernsjef Hans-Holger Albrecht må bare konstatere at selskapet for første gang på mange år tapte penger i løpet av året. 2011-tallene viser nemlig at selskapet fikk et underskudd før skatt 727 millioner svenske kroner,

Det var betydelig svakere enn på samme tid ifjor da tilsvarende resultat viste et overskudd på hele 2,3 milliarder svenske kroner. .

Bulgaria trekker ned
Årsaken til underskuddet heter først og fremst satsingen i Bulgaria og en stygg nedskrivning av verdiene der i fjerde kvartal.

I årsregnskapet kommer det frem at MTG må ta en nedskrivning på hele 3,1 milliarder svenske kroner, mye knyttet til selskapets tv-kanaler i det bulgarske markedet i Øst-Europa. Smellen belaster særlig fjerdekvartalstallene som endte med et stygt tap på 2,5 milliarder svenske kroner og dermed ble hele overskuddet som konsernsjef Hans-Holger Albrecht hadde opparbeidet seg i løpet av de første ni månedene av året spist og vel så det.

At milliardnedskrivningen kom har imidlertid vært kjent lenge i markedet, men er likefullt et bevis på at kjøpet av Nova Televizia i Bulgaria før finanskrisen i 2008 var skivebom. MTG-ledelsen har tidligere lagt skylden på den siste tiden økonomiske utvikling i landet noe som igjen har bidrat til en svak etterspørsel etter tv-reklame.

Nedskrivningen svekker imidlertid ikke MTGs finansielle stilling og konsernet fortsetter å øke inntektene. Totalt for året økte inntektene med tre prosent fra 13,1 milliarder til 13,4 milliarder svenske kroner.

- Vårt resultat for årets fjerde kvartal ble påvirket av et antall engangseffekter som fulgte de årlige nedskrivningsøvelsene som gjennomføres på slutten av året og som i hovedsak ikke påvirker kontantstrømmen. Vår underliggende lønnsomhet og kontantstrøm fortsetter å være gode og vi kommer til å fortsett å utforske nye vekstmuligheter, sier konsernsjef Hans-Holger Albrecht i en melding

Her ser du årstallene til MTG for 2011:

Modern Times Group

2011

2010

Endring i prosent

Driftsinntekter

13.473

13.101

+3,0

Driftsresultat

- 637

2.355

-

Resultat før skatt

- 787

2.321

-