Konkurransetilsynet har bestemt seg for å undersøke hvor stor konkurransekraft de amerikanske nettgigantene representerer i det norske annonsemarkedet.

- Vi hører hele tiden fra avisene om den knallharde digitale konkurransen fra Facebook og Google. Vi må nå gjøre en helt konkret vurdering av denne konkurransen i vår behandling av A-pressens kjøp av Edda Media, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet.

I fjor kjøpte norske bedrifter reklame på Google for over én milliard kroner og omsetningen av reklame på Facebook var sannsynligvis på noen hundre millioner kroner i fjor. Det totale norske reklamemarkedet er på nærmere 20 milliarder kroner.

- Ekstrem reell konkurranse
Men hvorvidt det er et problem at globale giganter som Facebook og Google forsyner seg stadig mer av annonsemarkedene i Norge, har medietoppene høyst delte meninger om. Spliden ble avdekket under konferansen om medieeierskap på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen onsdag.

Debatten om de amerikanske kjempenes innmarsj i det norske annonsemarkedet startet da sjeføkonom Linda Orvedal i Konkurransetilsynet spurte Bergens Tidende-redaktør Trine Eilertsen om hun "opplever at konkurransen fra Facebook og Google er tilstrekkelig for å sikre konkurranse og at man dermed unngår økt maktkonsentrasjon?".

- Om den er tilstrekkelig? Ja, den konkurransen er i alle fall ekstrem reell. Konkurransen om annonsekronene er blitt helt forandret i løpet av få år. Vi ser hvor hovedstrømmen av pengene går, den går ikke til BA eller Dagbladet, sier Eilertsen.

Hun gjentar dermed budskapet fra eieren, Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal, under høringen om eierskapsloven i november.

- Vi møter i økende grad konkurranse fra globale giganter som Facebook, Google, Twitter og Youtube. I økende grad forsvinner inntekter fra tradisjonelle medieeiere som Schibsted, A-pressen og Bonnier i Sverige. Jeg leste en interessant artikkel om det svenske mediemarkedet hvor inntektene til Schibsted og Bonnier forsvinner over Atlanteren til de store aktørene i USA. Å konkurrere med disse aktørene er ikke enkelt. Vi har prøvd flere ganger. Vi brukte en halv milliard kroner på søktemotoren Sesam.no og vi har brukt betydelige ressurser på Nettby. Ingen av disse finnes lenger, sa Ryssdal den gangen.

- Misvisende
Sjefredaktør John Arne Markussen i Berner Gruppen-eide Dagbladet er lei av at Schibsted og A-pressen til stadighet utpeker Google og Facebook som farlige konkurrenter.

- Google og Facebook er jo så langt borte fra Norge og ingen sjekker egentlig om disse påstandene er riktige. Påstandene har noe for seg, men jeg vil nyansere dem litt. Det er ikke Google og Facebook som er den største nettaktøren i Norge, det er Verdens Gang. Google og Facebook er ikke vanlige medieaktører, de driver ikke publisistisk virksomhet med en redaksjonell organisasjon. De er plattformer og de er verktøy, også for oss medier. Dette er ikke medier i tradisjonell forstand. Dagbladet er en betydelig digital aktør og vi konkurrerer i langt sterkere grad med A-pressen og Schibsted. Det er helt misvisende å peke på Google og Facebook som konkurrenter i det norske mediemarkedet. Vi i Dagbladet har nytte av Facebook og Google, sier Markussen.

- Må sikre inntektsstrømmen
Han fikk delvis støtte av sjefredaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen.

- Argumentet om Google og Facebook brukes i hytt og vær. Hva skal dette argumentet brukes til? Jo, Google og Facebook er store og de tar store annonseinntekter. Vi må gjøre som bokbransjen og finne en måte som sikrer inntektsstrømmen til de norske aktørene. Det må hele bransjen gå sammen om og vi må ikke bare tro at et konsern kan gjøre det hvis det blir slutt på noen eierbegrensninger.

- Lokalmarkedet angripes underfra og ovenfra
Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen mener det ikke hersker noen tvil om at avisene nå må konkurrere med Facebook og Google om annonsekronene.

- Det er ingen tvil om at rubrikkannonser, som våre aviser levde av før, har gått fra papiravisene til digitale plattformer, som Facebook, Google og Schibsted-eide Finn. Ikke alle pengene havner der, men mye gjør det. Så lokalavisenes annonsemarkeder angripes på to måter, underfra av digitale konkurrenter og ovenfra ved at det nasjonale annonsemarkedet blir stadig større på bekostning av det lokale, sier Eriksen.

Det A-pressen-sjefen ikke nevnte denne gangen er at A-pressen og Edda Media omsatte rubrikkannonser digitalt for til sammen 600 millioner kroner i 2011.

- Det er penger, det også, sa konsernsjefen på en kvartalspresentasjon rett før Edda-kjøpet i fjor høst.

Tidligere i 2011 uttalte Eriksen at konkurransen fra de internasjonale nettgigantene blir stadig tøffere.

- Konkurrenten på Gjøvik er Google og Microsoft og Facebook. Vår hovedkonkurrent er ikke Schibsted og Edda og de som driver publisistisk innholdsproduksjon i Norge, sa Eriksen under en kvartalspresentasjon i februar i fjor.