- Dette er en god dag for norske lokalmedier og for alle som er opptatt av lokalt mediemangfold, sa en meget tilfreds og selvsikker konsernsjef Thor Gjermund Eriksen da han tok regien umiddeltbart under mediekonsernets pressekonferanse om milliardkjøpet av erkekonkurrenten Edda Media mandag forrmiddag.

Hvis noen trodde Eriksens valg av skjerf i fargene rød og blå skulle symbolisere sammenslåingen av arbeiderpressen og borgerpressen, ble de skuffet. A-pressens fotballglade konsernsjef var ikledd et Vålerenga-skjerf da han ankom mandagens pressekonferanse for å fortelle om A-pressens største oppkjøp i mediekonsernets 63-årige historie. Det skjer bare fem år etter at Orklas storeier Stein Erik Hagen satte foten ned for å selge borgerpressen til A-pressen og heller valgte å selge Orkla Media til den britiske nykommeren Mecom. Det var skjebnens ironi at den en gang så fattige arbeiderpressen skulle fortelle om den påkostede maktovertagelsen av borgerpressen i Gerhardsen-salen på Grand Hotel i Oslo mandag. Den mer konservative Hambro-salen vegg i vegg var nemlig stengt for dagen.

TV 2-salg rydder unna gjeld
- Hjemkjøpet vil styrke lokalavisenes samlede posisjon og sikre det norske mediemangfoldet, innledet Eriksen.

Et hjemkjøp som skjer takket være rikelig finansiering og velsignelse av de to store A-pressen-eierne, Telenor og LO. De to stilte opp og ga mediekonsernet 700 millioner kroner i lån da Edda Media-kjøpet skulle finansieres. I tillegg til de 700 millionene, låner A-pressen ytterligere 800 millioner kroner. A-pressen betaler til sammen 1,5 milliarder kroner for å få kloa i konkurrenten Edda. Når det justeres for kontanter og aksjer, så er verdien på handelen 1,725 milliarder kroner.

Samtidig med at A-pressen sluker Edda, forbereder Telenor og LO seg på et storsalg av A-pressens post i TV 2. Salget av den 50 prosent store aksjeposten ventes å gi A-pressen godt over to milliarder kroner. Da sitter A-pressen fra før med en samlet gjeld per tredje kvartal på 982 millioner kroner (gjelden er vanligvis på sitt høyeste i tredje kvartal), i tillegg til en gjeld til eierne på 700 millioner kroner og en tilsvarende bankgjeld i forbindelse med Edda-kjøpet. Det betyr at et TV 2-salg vil kunne gjøre A-pressen tilnærmet gjeldfri.

- Vi bidrar med 700 millioner kroner i lån. Telenor og LO gir lånet i to like store deler. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere detaljene i finansieringen, bekrefter Telenor-direktør og styreleder i A-pressen, Erik Nord, overfor Kampanje.

- Edda-kjøpet står på egen kjøl
Nestleder i styret og LOs mann i A-pressen-styret, Jon Hippe, kommenterer finansieringen slik.

- Eierne har gitt A-pressen en god finansiering. Finansieringen kan, hvis det blir nødvendig, strekke seg over tid. Det er avhengig av utviklingen videre hvor lang tid denne finansieringen vil gjelde. Her kan det være snakk om flere scenarier.

- Et scenario er jo at A-pressen selger seg ut av TV 2?

- Det jeg kan si er at finansieringen av A-presssens kjøp av Edda Media står på egen kjøl og finansieringen kan håndteres gjennom verdiskapingen i A-pressen/Edda - og TV 2. TV 2-eierskapet er en egen vurdering uavhengig av dette, det er en egen sak, understreker Hippe.

- Er det uaktuelt for A-pressen å selge seg ut av TV 2?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Vi gjør en vurdering av TV 2 til enhver tid, svarer Hippe.

Les også: Mediegiganter i TV 2-finale

Les også: TV 2 verdsettes til 4,2 milliarder

Les også: Mener Edda kan kjøpes uten TV 2-penger

- Styret må vurdere alle opsjoner
Styreleder Erik Nord svarer slik når Kampanje spør om A-pressen vil forlate TV 2.

- Jeg vil understreke at det er ingenting som er uaktuelt. Styret i A-pressen må til enhver tid vurdere alle opsjoner. Jeg var med da vi kjøpte ut Schibsted fra TV 2 i 2006. Det var en riktig løsning den gangen. Vi fikk mye sterkere styring på kostnadssiden, blant annet. Det viste seg å være helt avgjørende i finanskrisen i 2008/2009 da TV 2 nesten gikk med underskudd, og så må vi vurdere hva som blir riktig framover.

- Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen har flere ganger uttalt at eierskapet er viktig for A-pressen, blant annet fordi TV 2 er et digitalt mediekonsern i vekst. Hvordan ser du som styrets leder og Telenors representant på A-pressens eierskap i TV 2?

- Jeg tror mange av hans analyser er korrekte, og så må man hele tiden vurdere hva som er alternativene.

- Et alternativ er at A-pressen selger seg ut av TV 2, fordi Telenor og Bonnier ønsker et annet eierskap i TV 2. Men er det en løsning som A-pressen er tjent med?

- Jeg er ganske trygg på at løsningen A-pressen velger, enten de velger å beholde TV 2-posten eller selger seg ut eller hva de velger å gjøre i framiden, så er det en løsning som eierne i A-pressen står samlet om. Uten at jeg kan underskrive på hva slags løsning det blir. Vi står der vi er nå. Hva som kommer til å skje i framtiden får vi ta når det kommer.

- Men mitt spørsmål er om et TV 2-salg er en løsning som tjener konsernet A-pressen eller er det løsning som passer eieren Telenor best?

- Eierne av A-pressen vil ha konsernets beste som fokus hele tiden. Det vil A-pressens styre til enhver tid ha. Det er styret i A-pressen som må ta en slik beslutning, sier Nord.

- Kan ikke svare på hypotetiske spørsmål
Helt siden det ble kjent at A-pressen kunne være på vei ut av tv, har konsernsjef Thor Gjermund Eriksen lovpriset mediekonsernets eierskap i TV 2 og eiersamarbeidet med danske Egmont. Når Kampanje spør om det er en god løsning for A-pressen å måtte selge seg ut av et tv-konsern som er i vekst og som analytikere mener fortsatt har lyse utsikter, svarer Eriksen slik:

- Vi er veldig godt fornøyd med å være eier i TV 2. Vi har vært med i både nedturer og oppturer, vi har et veldig godt partnerskap med Egmont og det er jo veldig bra at analytikere og andre mener at det ligger store verdier i TV 2. Vi utøver det eierskapet i de selskapene vi vi til enhver tid eier, men jeg har ikke noe annet svar på det som er et hypotetisk spørsmål.

- Men er det uaktuelt å selge seg ut av TV 2?

- Det er et hypotetisk spørsmål som jeg ikke kan svare på. Og da kan du like godt spørre om det er uaktuelt å selge Nordlys eller andre aviser, svarer A-pressens konsernsjef.

- Vi er på vei dit
De kommende endringene på eiersiden av TV 2 er omgitt med en mur av taushet. Men en av arkitektene bak planene om en nordisk tv-gigant, hvor norske TV 2 er en av byggesteinene, TV4-topp Jan Scherman, er litt mer åpen. I et stort intervju i den Bonnier-eide avisen Dagens Nyheter søndag ble han spurt om hva som har vært hans viktigste oppgaver de siste årene.

- Bortsett fra den daglige jobben som administrerende direktør, har jeg vært veldig aktiv i å skape en nordisk struktur, jeg vil ha et omfattende samarbeid med Danmark, Norge og Finland. Og vi er på vei dit, sa Scherman til den svenske avisen.

Spørsmålet er hva slags løsninger Egmont, Bonnier og Telenor kommer fram til i forhandlingene om TV 2 og ikke minst den nordiske tv-kjempen. Mandag i forrige uke skrev Kampanje at danske Egmont vil benytte seg av sin forkjøpsrett og dermed øker sin eierandel i TV 2 når A-pressen en dag forsvinner ut av TV 2-konsernet. Da kommer svenske Bonnier inn og det er heller ikke usannsynlig at Telenor sikrer seg en mindre aksjepost. Før man kommer så langt kan en sammenslåing av betal-tv-satsingene være et første skritt mot det aktørene håper skal bli en nordisk tv-aktør, foreløpig kjent som Nordic Broadcasting. I forrige uke skrev Kampanje at mediekjempene Egmont, Bonnier og Telenor jobber med å skape et nytt, felles betal-tv-selskap.

Les også: Vil slå sammen Canal+ og TV 2