Sylvi Listhaug blir seniorrådgiver i First House. Listhaug har vært byråd for velferd og sosiale tjenester og helse- og eldreomsorg i Oslo kommune i nesten seks år. First House vil etter ansettelsen av Listhaug ha 21 rådgivere og syv assosierte partnere.

- Jeg er veldig glad for å ha kommet med på laget i First House, og gleder meg til å samarbeide med svært flinke medarbeidere. Jeg ser fram til å ta fatt på nye utfordringer utenfor politikken, sier Sylvi Listhaug.

- Vi er opptatt av å ha en solid bredde i vårt politiske team. Med Sylvi Listhaug på plass styrker vi vår kompetanse på politikk som er strategisk viktig både for våre kunder og for oss, sier Per Høiby.

Listhaug går inn i det politiske teamet til First House som ledes av Jan-Erik Larsen.

- Hos oss skal Sylvi jobbe med et bredt spekter av politiske problemstillinger som blant annet å forstå kommunale prosesser, både knyttet til planlegging og regulering, og innkjøp av tjenester fra private aktører. Våre kunder etterspør stadig mer rådgivning på dette området, sier Jan-Erik Larsen, leder av First Houses avdeling for politikk og samfunn.

Sylvi Listhaug er vararepresentant til Stortinget fra Oslo. I tillegg til sin bakgrunn som byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo er hun medlem av Fremskrittspartiets sentralstyre. Hun har tidligere vært rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe i to år, vært byrådssekretær for Margaret Eckbo og sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom.

Oppstartstidspunkt er ikke bestemt. Listhaug ble nylig innkalt for å møte som vararepresentant på Stortinget. Varigheten av perioden på Stortinget er ikke avklart. Listhaug har bedt karanteneutvalget i Oslo kommune vurdere spørsmålet om eventuelt karantene og/eller saksforbud.